Позиция на УС на БДД относно създаването и състава на Постоянния експертен съвет (ПЕС)

 • Уважаеми колеги,

  На заседание на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество (УС на БДД), проведено на 4/07/2018 се разиска въпросът за създаване на Постоянен експертен съвет (ПЕС) за включване и смяна на биологична терапия на пациенти с псориазис. Бе взето следното решение:

  УС на БДД  не подкрепя създаване на ПЕС, както и по-рано предложения му състав.

  За това решение гласуваха 9 души (Николай Цанков, Жана Казанджиева, Развигор Дърленски, Мирослава Кадурина, Иван Богданов, Евгения Христакиева, Румяна Янкова, Димитър Господинов и Мери Ганчева); 3 въздържали се (Гриша Мaтеев, Снежина Василева, Петьо Брезоев).

  Надяваме се, че НЗОК ще се съобрази с това решение, което е единствено и само в полза на пациентите.

  Доц. Д-р Гриша Матеев,
  Председател на БДД

 

 • Стипендии

   

  Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

  I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България.
  II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер.
  III. Стипендия за участие в курсове на EADV.

  Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com или заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, mkadurina@gmail.com.

  Повече информация

 • Списание

   

  journal.cover