XX Юбилейна националната конференция на БДД

 • Уважаеми колеги,

  Българското Дерматологично Дружество (БДД) Ви кани да участвате в XX Юбилейна националната конференция на БДД. В рамките на събитието ежегодните XXVIII Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“ ще гостуват на Конференцията в Албена, 26-29 септември 2019 г. Каним Ви за участие в най-големия дерматологичен форум в страната за 2019 г. По време на конференцията очакваме над 450 делегати с интереси в областта на дермато-венерологията, 7 чуждестранни лектори, 15 пленарни лекции, акцент върху рядко-наблюдаваните клинични случаи и новости от индустрията.

  Очакваме Ви!

  Регистрация

  Настаняване

  Научна програма

  Информация за партньорство

  Информация за презентаторите

 

 • Стипендии

   

  Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

  I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България.
  II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер.
  III. Стипендия за участие в курсове на EADV.

  Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com или заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, mkadurina@gmail.com.

  Повече информация

 • Списание

   

  journal.cover