XXIX Софийски дерматологични дни

 • Уважаеми колеги и партньори,

  Българското Дерматологично Дружество (БДД) ви кани да участвате в най-големия дерматологичен форум в страната за 2021 г. – традиционните XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“.  Събитието ще се състои от 5 до 6 ноември, 2021 в София. В научната програма на форума ще бъдат включени рядко наблюдавани клинични случаи, диагностицирани от дерматовенеролозите в България, както и най-съвременните новости от фармацевтичната и козметична индустрия.

  Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-748/02.09.2021г. за достъп до събитието се изисква едно от следните:
  -Сертификиат за Covid-19 ваксинация
  -Документ за преболедуван Covid-19 в последните шест месеца
  -Документ за отрицателен PCR тест за Covid-19, до 72 часа преди представянето му
  -Документ за отрицателен антигенен тест за Covid-19, до 48 часа преди представянето му

  Представяме на Вашето внимание условията за активно участие в конференцията:
  Рядък клиничен случай в рамките на XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“
  Кратка презентация в научна сесия “Редки клинични случаи” – XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“
  Приемат се непубликувани случаи в областта на дерматологията, венереологията, дерматохирургията и естетичната дерматология.
  За безпроблемното протичане на конференцията искаме да ви припомним правилата за представяне на клиничните случаи:
  - Участниците ще имат 6 минути за представяне на случаи.
  - Представящите ще бъдат прекъсвани от председателите на сесията, ако надвишат времевия лимит (мултимедията и микрофона на презентиращия ще бъдат изключвани след изтичане на определеното време).
  - Презентиращите трябва да осигурят презентацията на USB-stick поне 1 час преди началото на съответната научна сесия.
  - Приемат се файлове MS Powerpoint 1997-2003 (.PPT) или по нова версия.
  Каним всички желаещи да участват и да бъдат включени в научната програма да изпратят до 5 октомври 2021 заглавия и авторски колектив на представените от тях редки клинични случаи.
  Моля, изпращайте заглавие на случая и авторски колектив на buldermsociety@gmail.com

  Очакваме ви в София през Ноември на най-голямото дерматологично събитие провеждано, на живо през 2021 в България.

  Организационен комитет

 

 • Стипендии

   

  Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

  I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България.
  II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер.
  III. Стипендия за участие в курсове на EADV.

  Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com или заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, mkadurina@gmail.com.

  Повече информация

 • Списание

   

  journal.cover