IX Национален конгрес на БДД

 • август 6, 2014
 • Уважаеми колеги,

  Наближава откриването и провеждането на IX Национален конгрес на БДД с чуждестранно участие (НДК, зала 6, 31 октомври – 2 ноември 2014).
  До участие ще бъдат допускани само колеги, които са заплатили такса правоучастие (60 лв за членове на БДД и 100 лв за не-членове на БДД). Напомняме ви, че редуцираната такса за правоучастие се заплаща само при при предоставен документ за платен членски внос за 2014 година. Членският внос (специалисти по дерматология – 50 лв, докторанти и специализанти – 30 лв) следва да бъде платен индивидуално и поименно по банков път на сметката на дружеството:

  Българско Дерматологично Дружество
  Първа Инвестиционна Банка
  BIC/SWIFT: FINVBGSF
  IBAN: BG49FINV91501000227160

  Като причина за плащането трябва да бъде упомената “членски внос 2014 г.”

  Управителен съвет на БДД