Стипендия на Американската академия по дерматология

 • юли 5, 2018
 • Уважаеми колеги,

  Българското дерматологично дружество има удоволствието да Ви съобщи, че Американската академия по дерматология (AAD) е отправила покана за участие на млади дерматолози от България в кампанията за отпускане на Регистрационна стипендия за годишната среща на AAD през 2019 година (2019 AAD Annual Meeting Registration Scholarship).
  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  - да имат придобита специалност по дерматология
  - да са номинирани от Българското дерматологично дружество
  - да притежават писмо с препоръка от БДД за участие в конкурса
  - да не се получавали международни стипендии от AAD преди
  Стипендията се състои в:
  - регистрационна такса за Годишната среща на ААД, 28 февруари – 5 март 2019 във Вашингтон
  - достъп до 1 полудневен платен курс
  - покана за International Scholarship Reception and Dinner с ръководството на ААД на 28 февруари 2019
  - покана за International Member Reception на 1 март 2019
  Българското дерматологично дружество получава правото да номинира 2 кандидати. За участие, кандидатите е необходимо да изпратят кратка автобиография, мотивационно писмо и актуален списък с публикации и участия в научни форуми на електронен адрес:  buldermsociety@gmail.com
  Подборът на кандидатите, които ще бъдат препоръчани от БДД ще се извърши по следните критерии:
  1. Публикации в международни научни списания – 5 т.
  2. Публикации в български научни списания – 4 т.
  3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми – 3 т.
  4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България – 2 т.
  5. Участие с постер в международни научни форуми – 2.5 т.
  6. Участие с постер в научни форуми в България – 1 т.
  Крайният срок за подаване на документите е 31.07.2018 г.

  От УС на БДД