Стипендии на БДД за участие на EADVirtual

 • октомври 8, 2020
 • Уважаеми колеги,

  На свое заседние от 07.10.2020 г. УС на БДД реши да отпусне 20 стипендии за участие във виртуалния конгрес на ЕАДВ – EADVirtual, който ще се проведе между 29 и 30 октомври 2020 г. Стипендиите ще бъдат разпределни в 2 гатегории:
  - специализанти – 10 стипендии
  - специалисти – 10 стипендии
  Желанието на УС на БДД е даде възможност за достъп до постиженията на световната и европейската дерматология в последната година. Този достъп бе до голяма степен затруднен от продължаващата епидемия от корона вирус. В същото време, повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД.
  Стипендиите ще бъдат отпуснати на принципа на “Първи по ред – първи по право”. Задължителни критерии за участие са членство в ЕАДВ и членство в БДД (платен членски внос за 2019 г.).
  Необходимата информация, която трябва да бъде включена във Вашата молба са:
  - e-mail на участника (трябва да бъде този свързан с Вашия ЕАДВ акаунт)
  - пол на участника
  - име и фамилия на участника
  - дата на раждане
  - гражданство на участника
  - месторабота
  - информация за статуса Ви (специалист/специализант)

  - EADV номер
  Молбите трябва да бъдат подадени до 20 октомври 2020 г. на e-mail на БДД – buldermsociety@gmail.com

  УС на БДД