Медицински университет – София с престижно признание за Проф. Николай Цанков

  • януари 11, 2021
  • Проф. Николай Цанков е сред лекарите, представени в рубриката “Успелите” на интернет страницата на Медицински Университет – София. Причината за това е новината за антарктическия остров, който бе кръстен на името на световноизвестният дерматолог през миналата година. Освен информация за острова са споменати и заслугите на Проф. Цанков за медицинската наука и полярните изследвания. На страницата е публикувана и кратка биография на Проф. Цанков, който е декан на Медицинския факултет на МУ – София в периода 1999-2008 година.
    Vivat academia, Vivant professores!

    Вижте статията тук…