(Bulgarian) Медицински университет – София с престижно признание за Проф. Николай Цанков