Стипендии за участие на Пролетния симпозиум на ЕАДВ

 • април 23, 2021
 • Уважаеми колеги,

  На свое заседние от 19.04.21 г. УС на БДД реши да отпусне 20 стипендии за участие във виртуалния пролетен симпозиум на ЕАДВ – EADV Spring ymposium 2021 който ще се проведе между 6 и 7 май 2021 г. Стипендиите ще бъдат разпределни в 2 категории:
  - специализанти – 10 стипендии
  - специалисти – 10 стипендии
  Желанието на УС на БДД е даде възможност за достъп до постиженията на световната и европейската дерматология в последната година. Този достъп бе до голяма степен затруднен от продължаващата епидемия от корона вирус. В същото време, повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД.
  Стипендиите ще бъдат отпуснати на принципа на “Първи по ред – първи по право”. Задължителни критерии за участие са членство в ЕАДВ и членство в БДД (платен членски внос за 2021 г.).
  БДД ще възстанови разходите по регистрацията на първите 10 кандидати от всяка категория, отговарящи и на двата критерия (за членство в ЕАДВ и БДД). За целта е необходимо да изпратите документ за платена регистрационна такса и сертификат за участие в симпозиума.
  Молбите с приложените документи трябва да бъдат подадени на e-mail на БДД – buldermsociety@gmail.com

  УС на БДД