(Bulgarian) Програма на VII зимно училище по практическа дерматология за специализанти и докторанти на тема „Age related dermatology”