Заместник Председател

  • MateevДоцент д-р Гриша Стефанов Матеев, дм

    Председател на Българското дерматологично дружество

    Доцент към Катедрата по дерматология и венерология

    Медицински Факултет

    Медицински Университет – София