Проф. Димитър Господинов

 • Picture1Професор Д-р Димитър Господинов, д.м.н.

  Научни степени:

  към момента: Професор, доктор на медицинските науки
  • Доктор (по медицина), 2005 год. – дисертация на тема: „Изследване на някои клинични и имунологични показатели при системни форми на Лупус еритематозус и Склеродермия прогресива”
  • Доцент (2006 год.)
  • Доктор на медицинските науки, 2012 год. – дисертация на тема: „Псориатична болест – клинико-епидемиологичен анализ, коморбидност и качество на живот”
  • Професор (2013 год.)

  Работно място:
  • Клиника по кожни и венерически заболявания, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” , ЕАД – Плевен
  • Сектор „Дерматология и венерология”, Факултет „Медицина”, МУ – Плевен

  Образование:

  • Висше – ВМИ – Плевен, магистър по медицина, 1983 год.
  • Придобита специалност „Кожни и венерически болести”, 1990 год.
  • Висше – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по здравен мениджмънт, 2011 год.

  Научни интереси:
  • Имунологични нарушения при АИСТБ
  • Хистопатология на кожата
  • Коморбидност при псориазис
  • Качество на живот в дерматологията

  Брой публикации (към 01.12.2015 год.)
  • В България – 97
  • В чужбина – 10
  • В учебник по дерматология – 1
  • В учебни ръководства – 2
  • В монографии – 3 (2 в чужбина и 1 в България)

  Контакти:
  • Домашен адрес: Плевен – 5800, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 21 ет І, ап. 2
  • Служебен адрес: Плевен – 5800, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91, ІІ Клинична база – УМБАЛ, Плевен, Клиника по кожни и венерически болести,
  тел/факс – 064 886622
  • Мобилни тел.: 0888 310287; 0878 310287
  • e-mail: dkg@abv.bg