Почетен председател

 • profTsankov

  Член-кореспондент професор д-р Николай Константинов Цанков, дмн

  Почетен председател на Българското Дерматологично Дружество

  Член – кореспондент на Българската Академия на Науките

  Адрес за контакти:

  Клиника по дерматология
  Токуда Болница – София
  Никола Вапцаров 51Б
  София

  Tel/Fax: +359 2 9230710
  E-mail: tsankn@abv.bg

  Образование, квалификация, трудов път:

  Средно образование – гимназия в София /1959/
  Висше образование – Медицински факултет – София /1968/
  Специалност по кожни и венерически болести /1977/
  Асистент /1974/
  Старши асистент /1979/
  Главен Асистент /1981/
  Доцент /1990/
  Професор в катедра по дерматология и венерология /1997/
  Специализация в Медицински факултет “Lariboisier”, болница “Saint Louis” – Париж /1980/
  Дисертация за “Кандидат на медицинските науки” на тема “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми” /1979/
  Дисертация за “Доктор на медицинските науки” на тема “Медикаментозна терапия на Псориазис вулгарис – рискови и перспективни тенденции” /1995/
  Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996
  Заместник декан /1995-1999/ и декан /1999-2008/ на Медицински факултет
  Член – кореспондент на Българската Академия на Науките /2008/
  Владее френски, английски, руски и сърбохърватски езици
  Интереси – история на медицината

  Научна и преподавателска дейност:

  Лекционен курс по дерматология и венерология, пред студенти – медици и стоматолози и пред специализиращи лекари в медицински университет – София
  Лекции в чужбина – Атина , Белград, Вашингтон, Женева , Мюнхен, Малта, Орландо, Филаделфия, Париж, Цюрих.
  Ръководител на специализанти /4/, докторанти /6/ и защитени дисертации /4/
  Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” – София, “Медицинска практика” – София, “ Revue europeenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” /Филаделфия/, “ Archives of Dermatology ” / Чикаго/, “ European Journal of Dermatology ” / Лион/
  Главен редактор на CEEDVA /Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association/ Bulletin
  Участие в научни форуми в България и чужбина
  Авторски монографии – 2
  Участие в монографии – 7
  Участие в монографии в чужбина – 2
  Брой на статии, монографии и учебници – 292 (Повече информация)

  Членство в научни организации:

  Председател на Българското Дерматологично Дружество
  Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология.
  Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier – Saint Louis – Париж
  Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество
  Почетен член на Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества
  Специализиран научен съвет по дерматология, венерология, инфециозни болести,епидемиология,паразитология и хелминтология при ВАК.
  Председател на фондация “Проф. Богомил Берон”
  Член на борда на МБАЛ”Александровска болница” ЕАД
  Национален консултант по дерматология и венерология.
  Лекар на годината – 2005.

  Представителни публикации:

  ЦАНКОВ, Н. Простагландини. Дерматология и венерология, 13, 1974, 81-89
  ЦАНКОВ, Н. Ампицилинови екзантеми. Дерматология и венерология, 18, 1979, 1-11.
  TSANKOV, N ., N . Zlatkov , A . Lazarova et al. Psoriasis and Drugs. Influence of Tetracyclines on the course of Psoriasis. J.A.A.D.19, 1988, 629-632.
  TSANKOV, N. Bulgarian dermatology. Int. J .Dermatol., 31,1992, 60-65.
  TSANKOV, N., J.Kamarashev. Rifampin in Dermatology. Int.J.Dermatol., 32, 1993, 401-406.
  TSANKOV, N., High mountain climatotherapy. Clinics in Dermatol., 16, 1998, 699-708.
  TSANKOV, N. , J. Kazandjiava, K. Drenovska, Drugs in exacerbation and provocution of psoriasis Clinics in Dermatol., 16, 1998, 334-352.
  TSANKOV, N., S. Vassileva, J. Kamarashev et al. Epidemiology of pemphigus in Sofia. A 16 -year retrospective study /1980 -1995/ Int.J.Dermatol., 39, 2000, 104-108.
  TSANKOV, N., I. Angelova, J.Kazandjieva. Drug – Induced Psoriasis. Recognition and Management. Am.J С lin Dermatol . 1, 2000, 159-165.
  TSANKOV, N., I. Grozdev, J. Kazandjieva. Old drug – New indication. Rifampin in psoriasis. J.Dermatol. Treatment,17, 2006, 18-23.