Регистрация

 • Уважаеми колеги

  Имаме удоволствието да ви съобщим, че регистрацията XXVII Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев” е отворена. Таксата за участие е както следва:

  - членове на БДД (заплатили членски внос за 2018) – 80 лв

  - участници, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2018) – 150 лв

  - лекари, други специалности- 150 лв

  - докторанти и специализанти членове на БДД (заплатили членски внос за 2018) – 50 лв

  - докторанти и специализанти, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2018) – 100 лв

  - пенсионери – безплатно

  По време на конференцията ще бъде предоставена възможността за заплащане на членски внос към БДД за текущата 2018 година.
  Заплащането нa такса участие и членски внос към БДД за 2018 г. може да стане по банков път на сметката на дружеството (виж по-долу) или на място по време на конференцията.

  Банкова сметка на БДД:
  Българско Дерматологично Дружество
  Първа Инвестиционна Банка
  BIC/SWIFT: FINVBGSF
  IBAN: BG49FINV91501000227160

  Организационния комитет предупреждава участниците в конференцията, чиито такси-участие ще бъдат поети от фирми да се уверят, че спонсорите са предали техните данни на регистрационното бюро.
  За информация свързана с регистрацията, настаняването и участието на фирми в конференцията можете да се обръщате към г-жа Полина Илиева:

  +359 899 19 64 05,

  polina@brandea-bulgaria.com