Предварителна програма Ноемврийски дни 2017

 • ПРОГРАМА
  Петък, 03.11.2017
  09.00 – 09.30              Официално откриване
  09.30 – 10.30              Сесия клинични случаи – “Автоимунни дерматози”
  10.30 – 10.45              кафе пауза
  10.45 – 11.45              Сателитен симпозиум
  11.45 – 12.00              кафе пауза
  12.00 – 13.00              Сателитен симпозиум
  13.00 – 14.00              обедна почивка
  14.00 – 15.15              Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми”
  15.15 – 16.30              Сесия “Чуждестранни лектори”
  16.30 – 16.45              кафе пауза
  16.45 – 17.45              Сателитен симпозиум
  17.45 – 18.45              Сесия клинични случаи “Лекарствено-индуцирани, професионални и алергодерматози”
  19.45                           Посрещане “Добре дошли”
  Събота, 04.11.2017
  08.45 – 09.30              Сесия клинични случаи “Инфекциозни дерматози и СПИН”
  09.30 – 09.40              кафе пауза
  09.40 – 11.00              Сателитен симпозиум
  11.00 – 11.15              кафе пауза
  11.15 – 12.15              Сесия “Чуждестранни лектори”
  12.15 – 12.45              Фирмени презентации
  12.45 – 14.00              обедна почивка
  14.00 – 15.00              Сателитен симпозиум
  15.00 – 16.00              Сателитен симпозиум
  16.00 – 16.15              кафе пауза
  16.15 – 16.45              Фирмени презентации
  16.45 – 17.15              Фирмени презентации
  17.15 – 18.15              Сесия клинични случаи “Кожни тумори – 1”
  18.15 – 18.45              Фирмени презентации
  20.00                      Вечеря
  Неделя, 05.11.2017
  09.00 – 10.00              Сесия клинични случаи “Varia”
  10.00 – 10.15              кафе пауза
  10.15 – 10.30              Фирмени презентации
  10.30 – 11.30              Сесия клинични случаи “Кожни тумори – 2”
  11.30                      Официално закриване на конференцията