XXIX Софийски дерматологични дни

  • Уважаеми колеги,

    Българското Дерматологично Дружество (БДД) ви кани да участвате в най-големия дерматологичен форум в страната за 2021 г. – традиционните XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“.  Събитието ще се състои от 4 до 7 ноември, 2021 в София. В научната програма на форума ще бъдат включени рядко наблюдавани клинични случаи, диагностицирани от дерматовенеролозите в България, както и най-съвременните новости от фармацевтичната и козметична индустрия.

    Напълно разбирайки сериозността на ситуацията, ви уверяваме, че всички разпоредби и противо-епидемиологични мерки ще бъдат спазени. Запазваме правото си да отложим провеждането на дните при промяна в епидемиологичната обстановка в страната и разпоредбите.

    Очакваме ви в София през Ноември на най-голямото дерматологично събитие провеждано, на живо през 2021 в България.