Научна програма

 • НАУЧНА ПРОГРАМА

  .

  .

  НАУЧНА ПРОГРАМА
  на
  ХХІ-ТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БДД – КЛОН ПЛЕВЕН
  Трявна, 29 ноември – 2 декември, 2018 г.

  ЧЕТВЪРТЪК 29 ноември 2018 г.
  14.00 – 20.00 Регистрация на участниците
  17.00 – 17.15 Откриване на конференцията и продуктовата изложба
  17.15 – 18.30 Първо „Ретро“ пленарно заседание
  Председателство: проф. Д. Господинов, доц. Г. Матеев
  Здравеопазването в плевенския регион в периода на Руско-турската освободителна война,
  И. Йорданова
  Препоручения за бъдеща деятелност към онези днешни поданици на Българското
  Дерматологично дружество, които веч са станали или все още се надпреварват да стават кожни и
  венерически доктори (адаптация по книжовни материали до 1903 г.),
  Г. Матеев, Д. Господинов
  Проституцията – социално зло (социологичен етюд от Ст. Кутинчев, 1906 г.),
  Д. Господинов, Х. Хайдудова
  18.30 – 18.40 почивка
  18.40 – 19.30 Пленарно заседание „Атопичен дерматит“
  Председателство: доц. М. Трашлиева, доц. И. Йорданова
  Възрастта – модератор на реактивността, Н. Берова
  Атопичен дерматит – предизвикателства в клиничната практика, Р. Дърленски
  Атопична болест – от кожата по-дълбоко, Р. Янкова
  19.30 – 20.00 Симпозиум на фирма A&D, модератор проф. Д. Господинов
  20.00 Вечеря

  ПЕТЪК 30 ноември 2018 г.
  8.00 – 20.00 Регистрация на участниците
  8.30 – 9.20 Пленарно заседание: Varia
  Председателство: проф. Д. Господинов, доц. Г. Пехливанов
  Онихомикози, Г. Матеев
  Генитални улкуси, Н. Цекова, Г. Пехливанов
  Лазерна аблация на seborrheic keratosis и „лазерна магия” при множествени verrucae plantaris,
  Ю. Пенев
  9.20 – 9.30 почивка
  9.30 – 11.15 Чуждестранни лектори
  Председателство: проф. Н. Цанков, проф. И. Бинич
  Sensitive skin: does it really exist, I. Binic
  Should dermatologist diagnose and treat livedoid vasculopathy?, S. Nikolovska
  Childhood viral exanthems: Something old, something new, something borrowed…, K. Damevska
  Tuberous sclerosis with cutaneous manifestiations-case report, M. Bakic
  Dermatological diseases in palliative care patients:results of a prospective study, L. Neloska
  11.15 – 11.30 Кафе пауза
  11.30 – 12.00 Симпозиум на фирма BAYER, модератор д-р И. Богданов
  12.00 – 13.00 Пленарно заседание „Патология на космено-мастния фоликул“ – част І
  Чуждестранни лектори
  Председателство: проф. С. Николовска, доц. И. Йорданова
  • What we know about Rosacea today?, G. Gocev
  • Androgenetic alopecia, P. Stilet
  • Baldnes and therapeutic options, could we go over our genes, A. Petrov
  13.00 – 14.00 обяд
  14.00 – 16.00 свободно време
  16.30 – 17.30 Пленарно заседание „Патология на космено-мастния фоликул“ – част ІІ
  Председателство: проф. М. Кадурина, доц. Ц. Абаджиева
  Кожна демодекоза и розацеа – два аспекта на едно заболяване или…, Е. Христозов
  Лекарствено индуцирано акне, М. Кадурина
  Aknicare – иновативна медицинска серия в комплексния подход за лечение на акне,
  Х. Хайдудова
  17.30 – 17.45 почивка
  17.45 – 18.30 Фирмени презентации, модератори доц. Ж. Казанджиева, доц. Р. Дърленски
  Aquaphor – магията на Beiersdorf, Р. Дърленски (Eucerin)
  Уртикарията при деца, Ж. Казанджиева (Berlin-Chemie)
  18.30 – 19.30 Симпозиум на фирма ABBVIE, модератор проф. С. Василева
  20.00 Networking Symposium

  СЪБОТА 1 декември 2018 г.
  8.00 – 12.00 Регистрация на участниците
  9.00 – 10.30 Пленарно заседание „Автоимунни и автоинфламаторни заболявания“
  Председателство: доц. К. Праматаров, проф. С. Василева
  Една хипотеза за етиологията на псориазис, Н. Цанков
  Псориатичен артрит – данни от регистъра на НЗОК за 5 годишен период, Р. Милчева
  Очни промени при псориазис, З. Демерджиева
  Sweet Syndrome, Ц. Абаджиева
  Булозни ерупции в спектъра на Lupus Erythematosus, С. Василева
  10.30 – 11.00 Кафе пауза
  11.00 – 11.30 Симпозиум на фирма PIERRE FABRE, модератор доц. Р. Дърленски
  11.30 – 12.00 GUNA Нискодозирани цитокини – дългосрочна перорална имуномодулираща терапия за Атопичен
  дерматит, В. Прокопиев
  12.15 – 13.15 Симпозиум на фирма NOVARTIS, модератор проф. Д. Господинов
  13.15 – 14.00 обяд
  14.00 – 16.30 свободно време
  16.30 – 17.00 Симпозиум на фирма BIODERMA, модератор доц. Ж. Казанджиева
  Част 1: Sensitive Skin Синдром и екобиологията в грижата за кожата
  Част 2: Българският опит с Atoderm SOS Spray при сърбящ локален или вторичен контактен дерматит
  17.00 – 17.45 Пленарно заседание „Дерматология от далечния изток“
  Председателство: проф. Е. Обрешкова, проф. П. Троянова
  Разпространение на злокачествените кожни новообразувания в Япония, П. Троянова
  Шийтаке дерматит, Ж. Казанджиева
  17.45 – 18.00 почивка
  18.00 – 19.00 Смпозиум на фирма SANOFI-GENZYME, модератор доц. Г. Матеев
  19.00 – 19.30 Бъдещето на дерматологията – част ІII
  Н. Цанков, И. Богданов
  20.00 Гала вечеря

  НЕДЕЛЯ 2 декември 2018 г.
  7.00 – 10.00 Закуска
  10.00 Заседание на управителния съвет на БДД
  12.00 Освобождаване на хотела