Научна програма

  • 26 септември (четвъртък) ЗАЛА СИЙ
    17:15 18:30 Клинични случаи: VARIA
    Председателство: Хр. Добрев, И. Йорданова, Л. Зисова
    1. Neurofibromatosis и erythema nodosum – К. Стоянова, Д. Серафимова, К. Дреновска, К. Янев, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
    2. Disseminated necrobiotic xanth ogranuloma – В. Кантарджиев, С. Давидовска, И. Георгиева, В. Брощилова, Е. Обрешкова
    3. Lichen myxedematosus – В. Кантарджиев, М. Стефанов, В. Брощилова, Е. Обрешкова
    4. Случай на кожна саркоидоза – А. Попов, Х. Хайдудова, И. Йорданова, Д. Господинов
    5. Erythema annulare centrifugum в съчетание с първична билиарна цироза – Л. Терзиева, Д. Серафимова, М. Балабанова, Ш. Шефкет, К. Стоянова, К. Дреновска, К. Янев, Л. Митева, С. Василева
    6. Amyloidosis cutis dyschromica – Л. Ал-Садек, Т. Ганчева, М. Ганева, К. Мануелян, Ж. Троева, Р. Делийска, Е. Христакиева
    7. Хлоракне – Д. Черкезов, И. Богданов, З. Демерджиева, G. Kaya, Н. Цанков
    8. Палмоплантарна кератодерма в съчетание с атопичен дерматит – Б. Ел Дарауиш, И. Богданов, З. Демерджиева, Н. Цанков
    9. Fasciitis necrotisans – Цв. Калинова, Й. Велевска, В. Брощилова, С. Мàрина

    10. Granuloma annulare disseminatum при 3-годишно дете – Цв. Калинова, Й. Велевска, В. Брощилова, С. Мàрина
    18:30 19:15 СИМПОЗИУМ – URIAGE
    19:15 20:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
    95 години БДД
    Н. Цанков

    20:30 Посрещане с “Добре дошли”

    27 септември (петък)

    9:00 9:45 Научна сесия – български лектори
    Председателство: С. Василева, Ж. Казанджиева, Е. Христакиева
    Булозни лекарствени ерупции. С. Василева, К. Мануелян, К. Дреновска
    Атопичен дерматит и други новости в алергодерматозите. Ж. Казанджиева
    HS и свързани синдроми. Е. Христакиева
    9:45 10:30 СИМПОЗИУМ – BEIERSDORF
    10:30 10:50 кафе пауза
    10:50 11:35 СИМПОЗИУМ – INTELLECT PHARMA PLUS
    11:35 12:20 СИМПОЗИУМ – ABBVIE
    12:45 14:15 Обяд
    14:15 15:00 Научна сесия – български лектори
    Председателство: Д. Господинов, М. Кадурина, И. Богданов
    Регистър на пациентите с псориазис в България. Възможен ли е и какви са перспективите? И. Богданов
    Медикаментозни дерматози – акценти 2019. М. Кадурина
    Лупус еритематозус – какво ново? Д. Господинов

    15:00 15:45 СИМПОЗИУМ – BIODERMA
    15:45 16:05 кафе пауза
    16:05 17:45 Научна сесия – чуждестранни лектори
    Председателство: Н. Цанков, Г. Матеев, С. Василева
    How the Dermatology Life Quality Index (DLQI) may be helpful to you. A. Finlay Psoriasis therapy – evolution or revolution. H. Bachelez
    Trichoscopy – from basic structures to clinical applications. L. Rudnicka
    Syphilis in Romania. S. Tiplica
    Ectoparasitic sexually transmitted infections. G. Gocev
    17:45 17:55 пауза
    17:55 18:25 СИМПОЗИУМ – BERLIN CHEMIE
    18:25 19:35 СИМПОЗИУМ – SANOFI
    20:30 Вечеря
    28 септември (събота)
    РЕГИСТРАЦИЯ – 09:00 – 17:00
    9:00 9:45 Научна сесия – български лектори
    Председателство: Н. Цанков, М. Ганчева, Р. Янкова
    Антикардиолипинови антитела при пациенти с васкулит. М. Ганчева
    Псевдоалергия-кожни прояви. Р. Янкова
    Псориазис и отключващи фактори – съврменен поглед. Н. Цанков

    9:45 11:15 СИМПОЗИУМ – NOVARTIS
    11:15 11:35 кафе пауза
    11:35 12:50 СИМПОЗИУМ – PIERRE FABRE
    12:50 14:20 Обяд
    14:20 15:20 Научна сесия – чуждестранни лектори
    Председателство: Н. Цанков, М. Кадурина, К. Дреновска
    Botulinum toxin – mid and lower face. A. Katsambas
    Drug associated risk of bullous pemphigoid in elderly patients. A. Patsatsi
    The atypical nevus. What is atypia? J. Kamarashev

    15:20 16:35 СИМПОЗИУМ – JANSSEN
    16:35 16:55 кафе пауза
    16:55 17:15 Кратка фирмена презентация – ROCHE
    17:15 18:30 СИМПОЗИУМ – ELI LILLY
    18:30 19:15 СИМПОЗИУМ – LOREAL
    20:30 Вечеря

    27 септември (петък) ЗАЛА УИНД & СКАЙ
    9:30 9:50 Кратка фирмена презентцация – MICRON
    9:50 10:20 СИМПОЗИУМ – SPECTRO GROUP
    10:20 10:40 Кратка фирмена презентация – MEDGROUP
    10:40 11:00 Кафе пауза
    11:00 12:00 Клинични случаи: Лекарствени и алергични дерматози Председателство: Р. Дърленски, Р. Янкова, М. Ганчева
    1. Baboon syndrome – В. Колева, И. Ботев, Е. Петрова, Л. Митева, Г. Матеев
    2. Erythema fixum bullosum от levofloxacin – Н. Цветкова, И. Ботев, Е. Петрова, Л. Митева, Г. Матеев
    3. Фрикционен булозен дерматит – М. Шахид, К. Дреновска, П. Костова, Д. Серафимова, Ш. Шефкет, М. Стаевска, Л. Митева, С. Василева
    4. Еrythema multiforme major след лечение с certolizumab – Х. Добрев, Ц. Абаджиева, Т. Алексиев, З. Иванова, Г. Павлова, К. Чорлева, Н. Вутова, М. Чукарова
    5. Атопичен дерматит с увеличени имуноглобулини Е. – Х. Добрев, Ц. Абаджиева, Т. Алексиев, Д. Ночева, Д. Крайчева, Н. Вутова, А. Гюрова, Д. Бръмбарова, Г. Въжева
    6. Случай на Neurodermitis disseminata с полиалергична реакция при 69 г. пациент – М. Бинова, В. Гинчева, И. Йорданова, Д. Господинов
    7. Алерген на 2018 г. за България: акрилати – А. Ангелова, К. Господинова, М. Хитова, Д. Господинов, Ж. Казанджиева
    8. Текстилен дерматит – Й. Велевска, С. Марина, Ж. Казанджиева
    9. Еrythema multiforme major – Василева Стојка, Василев Благој, Василев Симон, Василева Мирела

    12:00 12:45 Научна сесия – български лектори
    Председателство: Л. Дурмишев, Р. Дърленски, Г. Матеев
    Съвременни аспекти на онихомикозите. Г. Матеев
    Балнеотерапия на псориазис във Вонеща Вода, България 2018. Р. Дърленски
    Съвременни аспекти в патогенезата на автоимунните болести на съединителната тъкан. Л. Дурмишев
    12:45 14:15 Обяд
    14:15 14:35 Кратка фирмена презентация – MYLAN
    14:35 15:45 Клинични случаи: Тумори
    Председателство: Е. Обрешкова, Я. Попов, В. Брощилова,
    1. Nasofacial Natural Killer/T-cell lymphoma – В. Кантарджиев, Т. Йорданов, В. Брощилова, Е. Обрешкова
    2. Локално авансирал базоцелуларен карцином – лечение с Vismodegib – В. Киров, И. Иванов, П. Василев
    3. Carcinoma erysipelatoides при пациент с бъбречно-клетъчен карцином – Й. Велевска, Ц. Калинова, Ж. Димитрова
    4. Локо-регионални метастази на кожа на вулвата от Carcinoma recti – В. Бельова, M. Кадурина, З. Демерджиева, Н. Цанков, Р. Дърленски
    5. Erythrodermia paraneoplastica – Й. Александрова, В. Матеева, Ю. Магди, Д. Капнилов, Л. Митева, М. Балабанова
    6. Рorokeratosis linearis в асоциация с carcinoma spinocellulare – М. Клаклова, В. Матеева, М. Сълева, Ю. Магди, Д. Капнилов, Л. Митева, М. Балабанова
    15:45 16:05 Кафе пауза

    17:55 18:45 Клинични случаи – Малигнени заболявания на кожата
    Председателство: М. Балабанова, Ц. Абаджиева, М. Кадурина
    1. Метастатичен малигнен бластом на кожата – П. Площакова, Р. Чипева, И. Богданов, M. Кадурина, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
    2. Sebaceous carcinoma of the anti tragus: a rare presentation of an uncommon malignant tumor – Suzana Nikolovska, Elena Arsovska, Tihomir Cvetkovic, Hristina Breshkovska, Ivana Dohcheva-Karajovanov, Silvija Duma
    3. Фоликуларен mycosis fungoides – Н. Цветкова, Д. Серафимова, М. Балабанова, К. Дреновска, В. Матеева, Л. Терзиева, К. Янев, М. Шахид, Л. Митева, С. Василева
    4. Болест на Хек – лечение с трихлороцетна киселина – М. Къчева, И. Богданов, З. Демерджиева
    5. Lymphoid granulomatosis при пациент с вроден IgA дефицит – В. Кантарджиев, Д. Стратиева, В. Брощилова, Е. Обрешкова
    6. Xeroderma pigmentosum, simultaneous development of multiple melanomas, with coexistence of planocellular and basal cell carcinoma – Andrej Petrov
    7. Yellow nail syndrome – Anita Najdova, Katerina Damevska, Suzana Nikolovska, Tihomir Cvetkovik

     

    20:30 Вечеря

    28 септември (събота)

    10:15 11:15 Клинични случаи: Възпалителни и инфекциозни дерматози
    Председателство: С. Марина, Е. Петрова, В. Матеева,
    1. Псориазис и детска церебрална парализа – асоциация? – М. Хаджийска, З. Негенцова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
    2. Многото лица на lichen ruber planus – Р. Янков, Е. Петрова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
    3. Сакро-глутеален фенотип на Хидраденитис супуратива – Р. Лавчева, Р. Делийска, Т. Ганчева, К. Мануелян, Е. Христакиева
    4. Рядка клинична форма на нодули ревматици, при пациент с ревматоиден артрит – Д. Кожухарова, М. Балабанова, Л. Митева
    5. Juvenile xanthogranuloma – К. Ботева, А. Попов, В. Гинчева, Д. Господинов
    6. Syphilis maligna при пациент със СПИН – Е. Петрова, Н. Янчева, М. Балабанова, И. Еленков, Л. Митева, Г. Матеев
    7. Кожна larva migrans – Мирела Василева, Стојка Василева, Весна Бришкоска-Бошковски
    8. Tinea incognito – Д. Николаева, М. Хитова, Ж. Казанджиева
    9. PASH syndrome – Т. Томов, Ю. Магди, В. Матеева, Д. Капнилов, Л. Митева, М. Балабанова

    11:15 11:35 кафе пауза

    11:35 12:35 Клинични случаи: Автоимунни дерматози
    Председателство: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев
    1. Dermatitis herpetiformis и Coeliakia при 12 годишно момче – М. Шахид, П. Петкова, Е. Петрова, И. Ботев, С. Василева, Л. Митева, Г. Матеев
    2. Паранеопластичен булозен пемфигоид – Г. Джелятова, К. Дреновска, Г. Шаламанова, А. Кирова, М. Шахид, Л. Митева, С. Василева
    3. Булозен пемфигоид индуциран от пестициди – М. Драголов, К. Мануелян, Т. Ганчева, Р. Делийска, Ю. Ананиев, Е. Христакиева
    4. Еозинофилен фасциит – Й. Александрова, Д. Серафимова, К. Дреновска, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
    5. Periorbital swelling as the initial presentation of cutaneous lupus erythematosus – Viktor Simeonovski, Damevska Katerina
    6. DISCLE (Drug induced subacute cutaneous lupus erythematosus ) след лечение с Cefprosil – Б. Ел Дарауиш, С. Шокър, Б. Котевска, И. Богданов, M. Кадурина, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
    7. Херпес гестационис – В. Бельова, Б. Котевска, М. Къчева, И. Богданов, В. Брощилова, З. Демерджиева, Н. Цанков
    8. Случай на Epidermolysis bullosa pruriginosa при 48 год. жена – М. Бинова, П. Василев, И. Караиванов, И. Йорданова, Д. Господинов
    9. Polychondritis recidivans – Ф. Георгиева, Ж. Димитрова, С. Марина

    12:50 14:20 Обяд
    14:20 14:50 СИМПОЗИУМ – BOROLA
    14:50 15:20 СИМПОЗИУМ – EWOPHARMA
    15:20 15:40 Кратка фирмена презентация – BERLIN CHEMIE
    15:40 16:00 Кафе пауза
    16:00 16:20 Кратка фирмена презентация – CANNADERM
    16:20 17:20 Клинични случаи – съдови дерматози
    Председателство: З. Демерджиева, Ж. Казанджиева, И. Богданов
    1. Синдром на Klippel-Trenaunay със засягане на горен крайник – Н. Миронова, Ж. Казанджиева, И. Ботев, Л. Митева, Л. Дурмишев
    2. Lymphangioma circumscriptum – клинична и дерматоскопска характеристика -И. Денчева, И. Ботев
    3. Paroxysmal hand haematoma (Achenbach syndrome) – Д. Николова, Б. Димитров, D. Slater
    4. Сегментен хемангиом на лицето – диференциална диагноза и лечение – Р. Маркова, М. Хитова, З. Демерджиева, Ж. Казанджиева
    5. Лечение на хемангиоми с локален пропранолол – предимства и недостатъци – К. Семкова, М. Герговска, З. Демерджиева, Р. Маркова, Ж. Казанджиева
    6. Пигментна пурпура вследствие на детска игра – М. Димитрова, М. Хитова, С. Василева, Ж. Казанджиева
    7. Уртикариален васкулит, лекуван с Dapsone – М. Янева, З. Демерджиева, M, Кадурина, Р. Дърленски