Научна програма

 • НАУЧНА ПРОГРАМА

  Четвъртък, 12.11.2020

  16.30 – 17.30 Сесия клинични случаи – 1

  17.30 – 17.45 кафе пауза

  17.45 – 18.45 Сесия клинични случаи – 2

  18.45 – 19.00 пауза

  19.00 – 20.30 Симпозиум (“Uriage”)

  20.30 Вечеря

  Петък, 13.11.2020

  09.00 – 09.30 Официално откриване

  09.30 – 10.30 Сесия клинични случаи – 3

  10.30 – 10.45 кафе пауза

  10.45 – 11.10 Сесия чуждестранни лектори – 1

  11.10 – 12.10 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  12.10 – 12.15 пауза

  12.15 – 12.45 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  12.45 – 13.15 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  13.15 – 14.30 обедна почивка

  14.30 – 15.30 Сесия клинични случаи – 4

  15.30 – 16.30 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  16.30 – 16.45 кафе пауза

  16.45 – 17.45 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  17.45 – 18.15 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  18.15 – 18.45 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  19.45 Посрещане “Добре дошли”

  Събота, 14.11.2020

  08.45 – 09.45 Сесия клинични случаи – 5

  09.45 – 11.00 Сесия “Чуждестранни лектори” – 2

  11.00 – 11.15 кафе пауза

  11:15 – 12.45 Фирмен симпозиум (Платинен 90 мин)

  12.45 – 14.30 обедна почивка

  14.30 – 15.00 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  15.00 – 16.00 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  16.00 – 16.15 кафе пауза

  16.15 – 17.15 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  17.15 – 17.45 Сесия клинични случаи – 6

  17.45 – 18.45 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  20.00 Вечеря

  Неделя, 15.11.2020

  09.00 – 10.00 Сесия клинични случаи – 7

  10.00 – 10.15 кафе пауза

  10.15 – 10.45 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  10.45 – 11.05 Фирмена презентация (20 мин)

  11.05 – 11.15 пауза

  11.15 – 12.00 Сесия клинични случаи – 8

  12.00 Официално закриване на конференцията