Научна програма

 • Четвъртък 26 септември 2019:
  19:00 – 20:00 Фирмен симпозиум (Uriage)
  20:00 – 22:00 Добре дошли

  Петък 27 септември 2019:
  09:00 – 09:30 Официално откриване
  09:30 – 10:30 Клинични случаи “Автоимунни, инфламаторни и лекарствено-индуцирани дерматози”
  10:30 – 10:45 Кафе пауза
  10:45 – 11:45 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)
  11:45 – 11:50 Пауза
  11:50 – 12:50 Пленарни лекции (3 х 15 мин + 15 мин диск)
  12:50 – 14:30 Обяд

  14:30 – 15:15 Пленарни лекции “Какво ново в дерматологията?” (3 х 15 мин + 15 мин диск)
  15:15 – 15:45 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)
  15:45 – 16:00 Кафе пауза
  16:00 – 17:15 Пленарни лекции (4 х 15 мин + 15 мин диск)
  17:15 – 17:20 Пауза
  17:20 – 18:00 Фирмени презентации (2 х 20 мин)
  18:00 – 18:30 Фирмен симпозиум (Сребърен 30 мин)

  20:00 – 22:00 Вечеря (или Коктейл “Добре дошли”)

  Събота 28 септември 2019:
  08:30 – 09:30 Клинични случаи – Генодерматози и рядко срещани дерматози
  09:30 – 10:30 Пленарни лекции (3 х 15 мин + 15 мин диск)
  10:30 – 10:45 Кафе пауза
  10:45 – 11:45 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)
  11:45 – 11.50 Пауза
  11:50 – 12:50 Фирмен симпозиум (Златен 60 мин)

  12:50 – 14:30 Обяд

  14:30 – 15:30 Клинични случаи
  15:30 – 16:30 Пленарни лекции – чуждестранни автори (3 х 15 мин + 15 мин диск)
  16:30 – 16:45 Кафе пауза
  16:45 – 17:45 Фирмени презентации или Фирмен симпозиум
  20:00 – Гала вечеря