Научна програма

 • 26 септември (четвъртък) ЗАЛА СИЙ

  17:15 18:30 Клинични случаи – VARIA
  Председатели: Хр Добрев, И. Йорданова, Л. Зисова
  1. Neurofibromatosis и erythema nodosum – К. Стоянова, Д. Серафимова, К. Дреновска, К. Янев, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
  2. Disseminated necrobiotic xanthogranuloma – В. Кантарджиев, И. Георгиева, В. Брощилова, Е. Обрешкова
  3. Lichen myxedematosus – В. Кантарджиев, М. Стефанов, В. Брощилова, Е. Обрешкова
  4. Lymphoid granulomatosis при пациент с вроден IgA дефицит – В. Кантарджиев, Д. Стратиева, В. Брощилова, Е. Обрешкова
  5. Случай на кожна саркоидоза – Попов А., Хайдудова Х., Йорданова И., Господинов Д.
  6. Amyloidosis cutis dyschromica – Л. Ал-Садек, Т. Ганчева, М. Ганева, К. Мануелян, Ж. Троева, Р. Делийска, Е. Христакиева
  7. Yellow nail syndrome – Anita Najdova, Damevska Katerina
  8. Xeroderma pigmentosum, simultaneous development of multiple melanomas, with coexsistance of planocelular and basal cell carcinoma – Andrej Petrov (Штип)
  9. Хлоракне – Д. Черкезов, И. Богданов, З. Демерджиева, G. Kaya, Н. Цанков
  10. Болест на Хек – лечение с трихлороцетна киселина – М. Къчева, И. Богданов, З. Демерджиева
  11. Палмоплантарна кератодерма в съчетание с атопичен дерматит – Б. Ел Дарауиш, И. Богданов, З. Демерджиева, Н. Цанков

  18:30 19:15 СИМПОЗИУМ – URIAGE
  19:15 20:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
  95 години БДД
  Н. Цанков

  20:30 Посрещане с “Добре дошли”

  27 септември (петък)

  9:00 9:45 Научна сесия – български лектори
  Председатели: Н. Цанков, Казанджиева, Е христакиева
  Булозни лекарствени ерупции С. Василева
  Атопичен дерматит и други новости в алергодерматозите Ж. Казанджиева
  HS и свързани синдроми Е. Христакиева
  9:45 10:30 СИМПОЗИУМ – BEIERSDORF
  10:30 10:50 кафе пауза
  10:50 11:35 СИМПОЗИУМ – INTELLECT PHARMA PLUS
  11:35 12:20 СИМПОЗИУМ – ABBVIE
  12:45 14:15 Обяд
  14:15 15:00 Научна сесия – български лектори
  Предведатели: Д. Господинов, М. Кадурина, Р. Дърленски
  Регистър на пациентите с псориазис в България. Възможен ли е и какви са перспективите? И. Богданов
  Медикаментозни дерматози – акценти 2019 М. Кадурина
  Лупус еритематозус – какво ново Д. Господинов

  15:00 15:45 СИМПОЗИУМ – BIODERMA
  15:45 16:05 кафе пауза
  16:05 17:45 Научна сесия – чуждестранни лектори
  Председатели: Н. Цанков, Г. Матеев
  How the Dermatology Life Quality Index (DLQI) may be helpful to you A. Finlay

  Psoriasis therapy -evolution or revolution H. Bachelez

  Trichoscopy – from basic structures to clinical applications L. Rudnicka
  Syphilis in Romania S. Tiplica
  Ectoparasitic sexually transmitted infections G. Gocev

  17:45 17:55 пауза
  17:55 18:25 СИМПОЗИУМ – BERLIN CHEMIE
  18:25 19:35 СИМПОЗИУМ – SANOFI
  20:30 Вечеря

  28 септември (събота)
  РЕГИСТРАЦИЯ – 09:00 – 17:00
  9:00 9:45 Научна сесия – български лектори
  Председатели: М. Кадурина, М. Ганчева, Р. Янкова

  Антикардиолипинови антитела при пациенти с васкулит М. Ганчева
  Псевдоалергия-кожни прояви Р. Янкова
  Псориазис и отключващи фактори – съврменен поглед Н. Цанков

  9:45 11:15 СИМПОЗИУМ – NOVARTIS
  11:15 11:35 кафе пауза
  11:35 12:50 СИМПОЗИУМ – PIERRE FABRE
  12:50 14:20 Обяд
  14:20 15:20 Научна сесия – чуждестранни лектори
  Председатели: Д. Господинов, Н. Цанков
  Botulinum toxin – mid and lower face A. Katsambas
  Drug associated risk of bullous pemphigoid in elderly patients A. Patsatsi
  The atypical nevus. What is atypia? J. Kamarashev
  15:20 16:35 СИМПОЗИУМ – JANSSEN
  16:35 16:55 кафе пауза
  16:55 17:15 Кратка фирмена презентация – ROCHE
  17:15 18:30 СИМПОЗИУМ – ELI LILLY
  18:30 19:15 СИМПОЗИУМ – LOREAL
  20:30 Вечеря

  27 септември (петък) ЗАЛА УИНД & СКАЙ
  9:30 9:50 Кратка фирмена презентцация – MICRON
  9:50 10:20 СИМПОЗИУМ – SPECTRO GROUP
  10:20 10:40 Кратка фирмена презентация – CANNADERM
  10:40 11:00 Кафе пауза
  11:00 12:00 Клинични случаи – Лекарствени и алергични дерматози Председатели: Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, Р. Янкова
  1. Baboon syndrome – В. Колева; И. Ботев; Е.Петрова; Л. Митева; Г. Матеев
  2. Erythema fixum bullosum от Левофлоксацин – Н. Цветкова; И. Ботев; Е.Петрова; Л. Митева; Г. Матеев
  3. Фрикционен булозен дерматит – М. Шахид, К. Дреновска, П. Костова, Л. Митева, С. Василева
  4. Еrythema multiforme major след лечение с certolizumab – Добрев Х., Абаджиева Ц., Алексиев Т., Иванова З., Павлова Г., Чорлева К., Вутова Н., Чукарова М.
  5. Атопичен дерматит с увеличени имуноглобулини – Е. Добрев Х., Абаджиева Ц., Алексиев Т., Ночева Д., Крайчева Д., Вутова Н., Гюрова А., Бръмбарова Д., Въжева Г.
  6. Случай на Neurodermitis disseminata с полиалергична реакция при 69 г. пациент – Бинова М., Гинчева В., Йорданова И., Господинов Д.
  7. Алерген на 2018 г. за България: акрилати – А. Ангелова, К. Господинова, М. Хитова, Д. Господинов, Ж. Казанджиева
  8. Текстилен дерматит – Й. Велевска, С. Марина, Ж. Казанджиева
  9. Еrythema multiforme major – Василева Стојка, Василев Благој, Василев Симон, Василева Мирела (Штип)
  10. Уртикариален васкулит, лекуван с Dapsone – М. Янева, З. Демерджиева, M, Кадурина, Р. Дърленски

  12:00 12:45 Научна сесия – български лектори
  Председатели: Л. Дурмишев, Р. Дърленски
  Съвременни аспекти на онихомикозите Г. Матеев
  Балнеотерапия на псориазис във Вонеща Вода, България 2018 Р. Дърленски
  Съвременни аспекти в етиопатогенезата Л. Дурмишев
  12:45 14:15 Обяд
  14:15 14:35 Кратка фирмена презентация – MYLAN
  14:35 15:45 Клинични случаи – Тумори 1
  Председатели: Обрешкова, Чернев, Брощилова
  1. Nasofacial Natural Killer/T-cell lymphoma – В. Кантарджиев, Т. Йорданов, В. Брощилова, Е. Обрешкова
  2. Пенилен меланом или Лентиго бенигна? Диагностичен и терапевтичен подход при проблемни случаи – Ставров К, Чернев Г.
  3. Остра миелоидна левкемия с възможно кожно засягане? Описание на случай с летален изход – Ставров К, Чернев Г.
  4. Плексиформен мултилобуларен фациален тумор: иновации срещу хиругични лимитации? – Чернев Г.
  5. Гигантска мултинодуларна туморна формация с шийна локализация: диагностичен и терапевтичен подход при рядка карциномна форма! – Чернев Г, Пидакев И, Мангъров Х, Лозев И.
  6. Приложимост на островната пластика при хирургично лечение на първични и рецидивиращи базоклетъчни карциноми с идентична локация: анализ базиран на 2 клинични случая – Темелкова И, Чернев Г.

  15:45 16:05 Кафе пауза

  17:55 18:55 Клинични случаи – Тумори 2
  Председатели: Балабанова, Арабаджиева, Кадурина
  1. Метатипични улцерации на челото: хирургичен подход при 2 случая – Мангъров Х, Чернев Г.
  2. Случай на локално авансирал базоцелуларен карцином – лечение с Vismodegib – Василев П., Киров В., Иванов И., Василев И., Йорданова И., Господинов Д.
  3. Carcinoma erysipelatoides при пациент с бъбречно-клетъчен карцином – Й. Велевска, Ц. Калинова, Ж. Димитрова
  4. Локо регионални метастази на кожа на вулвата от Carcinoma recti – Веселина Бельова, Mирослава Кадурина, Здравка Демерджиева, Николай Цанков, Развигор Дърленски
  5. Метастатичен малигнен бластом на кожата – Петя Площакова, Росица Чипева, Иван Богданов, Mирослава Кадурина, Развигор Дърленски,Здравка Демерджиева, Николай Цанков

  20:30 Вечеря

  28 септември (събота)

  10:15 11:15 Клинични случаи възпалителни инфекциозни дерматози
  Председатели: С. Марина, Е. Христакиева, Е Петрова
  1. Псориазис и детска церебрална парализа – асоциация? – М. Хаджийска, З. Негенцова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
  2. Многото лица на лихен рубер планус – Р. Янков, Е. Петрова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
  3. Сакро-глутеален фенотип на Хидраденитис супуратива – Р. Делийска, Т. Ганчева, К. Мануелян, Е. Христакиева
  4. Рядка клинична форма на нодули ревматици, при пациент с ревматоиден артрит – Д. Кожухарова, М.Балабанова, Л. Митева.
  5. Syphilis maligna при HIV позитивен пациент – Е. Петрова; Н. Янчева; М. Балабанова; И. Еленков; Л. Митева; Г. Матеев
  6. Еозинофилен фасциит – Й. Александрова, Д. Серафимова, К. Дреновска, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
  7. Кожна ларва мигранс – Мирела Василева, Стојка Василева, Весна Бришкоска-Бошковски (Штип)
  8. Tinea incognito – Д. Николаева, М. Хитова, Ж. Казанджиева

  11:15 11:35 кафе пауза
  11:35 12:35 Клинични случаи – автоимунни
  Председатели: С. Василева, Н. Цанков, Л. Дурмишев
  1. Dermatitis herpetiformis и Coeliacia при 12 годишно момче – М.Шахид; П. Петкова; Е.Петрова; И.Ботев; С. Василева; Л. Митева; Г. Матеев
  2. Паранеопластичен булозен пемфигоид – Г. Джелятова, К. Дреновска, Г. Шаламанова, Колева, М. Шахид, Л. Митева, С. Василева
  3. Булозен пемфигоид индуциран от пестициди – М. Драголов, К. Мануелян, Т. Ганчева, Р. Делийска, Ю. Ананиев, Е. Христакиева
  4. Periorbital swelling as the initial presentation of cutaneous lupus erythematosus – Viktor Simeonovski, Damevska Katerina
  5. DISCLE (Drug induced subacute cutaneous lupus erythematosus ) след лечение с Cefprosil – Б. Ел Дарауиш, С. Шокър, Б. Котевска, И. Богданов, M. Кадурина, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
  6. Херпес гестационис – В. Бельова, Б. Котевска, М. Къчева, И. Богданов, В. Брощилова, З. Демерджиева, Н. Цанков
  7. Случай на Epidermolysis bullosa pruriginosa при 48 год. жена – Бинова М., Василев П., Караиванов И., Йорданова И., Господинов Д.
  12:50 14:00 Обяд
  14:20 14:50 СИМПОЗИУМ – BOROLA
  4:50 15:20 СИМПОЗИУМ – EWOPHARMA
  15:20 15:40 Кратка фирмена презентация – BERLIN CHEMIE
  15:40 16:00 Кафе пауза
  16:00 16:20 Кратка фирмена презентация – MEDGROUP
  16:20 17:20 Клинични случаи – съдови дерматози
  Председатели: З. Демерджиева, Ж. Казанджиева
  1. Синдром на Klippel-Trenanay със засягане на горен крайник – Н. Миронова, Ж. Казанджиева, И. Ботев, Л. Митева, Л. Дурмишев
  2. Lymphangioma circumscriptum – клинична и дерматоскопска характеристика -И. Денчева, И. Ботев
  3. Paroxysmal hand haemathoma (Achenbach syndrome) – Д. Николова, Б. Димитров, D. Slater (Virgin Lincolnshire Dermatology Service, Chesterfield Royal Hospital).
  4. Сегментен хемангиом на лицето – диференциална диагноза и лечение – Р. Маркова, М. Хитова, З. Демерджиева, Ж. Казанджиева
  5. Лечение на хемангиоми с локален пропранолол – предимства и недостатъци – К. Семкова, М. Герговска, З. Демерджиева, Р. Маркова, Ж. Казанджиева
  6. Пигментна пурпура вследствие на детска игра – М. Димитрова, М. Хитова, С. Василева, Ж. Казанджиева