Информация за презентаторите

 • Уважаеми колеги,

  В навечерието сме на ежегодните XXVII Софийски Дерматологични Дни – „Проф. Асен Дурмишев”.

  Крайният срок, за да заявите Вашите клинични случаи е 20 септември.

  За безпроблемното протичане на конференцията искаме да ви припомним правилата за представяне на клиничните случаи:
  - Участниците ще имат 6 минути за представяне на случаи.
  - Представящите ще бъдат прекъсвани от председателите на сесията, ако надвишат времевия лимит (мултимедията и микрофона на презентиращия ще бъдат изключвани след изтичане на определеното време).
  - Презентиращите трябва да осигурят презентацията на USB-stick поне 1 час преди началото на съответната научна сесия.
  - Приемат се файлове MS Powerpoint 1997-2003 (.PPT) или по нова версия.