Информация за презентаторите

 • Уважаеми колеги,

  Представяме на Вашето внимание условията за активно участие в конференцията:

  Рядък клиничен случай в рамките на XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“
  Кратка презентация в научна сесия “Редки клинични случаи” – XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“
  Приемат се непубликувани случаи в областта на дерматологията, венереологията, дерматохирургията и естетичната дерматология.
  За безпроблемното протичане на конференцията искаме да ви припомним правилата за представяне на клиничните случаи:
  - Участниците ще имат 6 минути за представяне на случаи.
  - Представящите ще бъдат прекъсвани от председателите на сесията, ако надвишат времевия лимит (мултимедията и микрофона на презентиращия ще бъдат изключвани след изтичане на определеното време).
  - Презентиращите трябва да осигурят презентацията на USB-stick поне 1 час преди началото на съответната научна сесия.
  - Приемат се файлове MS Powerpoint 1997-2003 (.PPT) или по нова версия.

  Каним всички желаещи да участват и да бъдат включени в научната програма да изпратят до 15 септември 2021 заглавия и авторски колектив на представените от тях редки клинични случаи.

  Моля, изпращайте заглавие на случая и авторски колектив на buldermsociety@gmail.com