Консенсус за лечение на псориазис 2016 и Ръководство за лечение на псориазис с биологични средства 2016

  • Българското дерматологично дружество (БДД) представя проект за актуализация на консенсуса за лечение на псориазис вулгарис от 23 февруари 2013 г., базиран на съвременни данни от литературата и наличните консенсуси на дерматологични дружества на други европейски страни. Актуализацията на консенсуса е приета на заседание на управителния съвет на БДД съвместно с водещите специалисти в страната на 20 февруари 2016 г.

    Консенсус 2016 и Ръководство 2016