Стипендии за участие в Световния Конгрес по Дерматоскопия – 10-12 юни 2021

 • Уважаеми колеги,
  На свое заседние от 18.05.21 г. УС на БДД реши да отпусне 10 стипендии за участие в Световния Конгрес по Дерматоскопия 2021, който ще се проведе он-лайн между 10 и 12 юни 2021 г.
  Желанието на УС на БДД е даде възможност за достъп до обучения от най-високо ниво, които да отговорят на очакванията на дерматолози и специализанти с начални или напреднали умения в дерматоскопията. Повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД.
  Виртуалният формат на събитието ще даде възможност за участие на рекорден брой дерматолози от целия свят.
  Стипендиите ще бъдат отпуснати на принципа на “Първи по ред – първи по право”. Задължителни критерии за участие са:

  • членство в IDS (International Dermoscopy Society). Членството е безплатно и се заявява чрез он-лайн форма на сайта на дружеството (https://dermoscopy-ids.org/ > members > become member).
  • членство в БДД (платен членски внос за 2021 г.).
  • Професионална автобиография (кратко CV)

  Регистрацията за конгреса се извършва през сайта https://wcd2021.com/ . Регистрацията следва да бъде направена като член на IDS (70USD).
  БДД ще възстанови разходите по регистрацията на първите 10 кандидати, отговарящи и на двата критерия (за членство в IDS и БДД). За целта е необходимо да изпратите документ за платена регистрационна такса и впоследствие – сертификат за участие в симпозиума.
  Молбите с приложените документи трябва да бъдат подадени на e-mail на БДД – buldermsociety@gmail.com
  УС на БДД