Стипендии на БДД за участие на Пролетния симпозиум на ЕАДВ

 • Уважаеми колеги,

  На свое заседание на 19.02.2022, УС на БДД реши да бъдат предоставени 5 стипендии, на млади дерматолози и специализанти за участие в Пролетния симпозиум на ЕАДВ Любляна, Словения. Стипендиите ще бъдат дадени в памет на Доц. Кирил Праматаров и ще бъдат на стойност от 500 евро.
  Желанието на УС на БДД е даде възможност за достъп до постиженията на световната и европейската дерматология в последната година. Този достъп бе до голяма степен затруднен от продължаващата епидемия от корона вирус. В същото време, повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД.
  Стипендиите ще бъдат отпускани според критериите за отпускане на стипендии за участие в международни научни форуми с доклад или постер на БДД, а именно:
  - Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от следните критерии:
  1. Публикации в международни научни списания – 5 т.
  2. Публикации в български научни списания – 4 т.
  3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми – 3 т.
  4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България – 2 т.
  5. Участие с постер в международни научни форуми – 2.5 т.
  6. Участие с постер в научни форуми в България – 1 т.
  Задължителни критерии за участие са членство в ЕАДВ и членство в БДД (платен членски внос за 2022 г.).
  Кандидатите трябва да:
  - са на възраст под 35 години
  - не са получавали същата стипендия преди
  - представят автобиография (CV)
  - представят списък с публикации и участия в научни форуми
  - да представят документ за приет постер или презентация по време на симпозиума
  Спечелилите стипендии ще представят своята работа (презентация или постер) в рамките на софийските дерматологични дни в същата календарна година. Пълният набор от документи за кандидатстване трябва да бъде изпратено най-късно до 1 май 2022 г. на електронен адрес: buldermsociety@gmail.com
  Желаем успех!

  УС на БДД