Покана към ръководителите на клиники

 • Уважаеми колеги,
  Секцията по дерматоалергология към Българското Дерматологично Дружество кани Вас и екипа на ръководената от Вас клиника (диспансер, отделение, кабинет) да участвате в II Лятно училище по дерматоалергология. XIII Конференция на секцията по дерматоалергология към БДД 2022, 24 – 26 юни 2022, което ще се проведе в хотел СПС, Пловдив. На събитието се очакват над 150 дерматолози и други лекари с интерес в областта на дерматоалергологията. Предвиждат се теоретична част, практически курсове и рекламни представяния на индустрията.
  За събитието ще бъдат отпуснати 10 стипендии на колеги, които покриват разходите по настаняване и конгресната такса.
  Условия за кандидатстване:

  • Няма възрастови ограничения
  • Активно участие с презентация на клиничен случай в сесиите „Свободни комуникации“ на училището
  • Мотивационно писмо
  • Автобиография

  Кандидатстване за стипендия с резюме за участие в сесиите „Свободни комуникации“, автобиография и мотивационно писмо, моля изпратете на buldermsociety@gmail.com до 20/05/2022

  Към момента са подготвени практически курсове по пач и прик тестуване, дерматоксопия на възпалителни дерматози, оценка на тежестта при атопичен дерматит, козметовиджилънс.
  Доц. д-р Ж. Казанджиева, д.м.,
  Председател на орг. комитет