Покана за партньорство

 • Уважаеми партньори,

  Секцията по дерматоалергология към Българското Дерматологично Дружество Ви кани да участвате в II Лятно училище по дерматоалергология. XIII Конференция на секцията по дерматоалергология към БДД 2022, 24 – 26 юни 2022, което ще се проведе в  хотел СПС, Пловдив.
  На събитието се очакват над 150 дерматолози и други лекари с интерес в областта на дерматоалергологията. Предвиждат се теоретична част, практически курсове и рекламни представяния на индустрията. Възможностите за рекламното участие на Вашата компания са:

  • Рекламен щанд (4м2 – 2м ширина х 2м дължина) – 1000 лв; всеки допълнителен квадратен метър – 250 лв/м2
  • Кратка фирмена презентация (10 мин) – 5000 лв
  • Сателитен симпозиум –сребро (20 мин) – 8000 лв
  • Сателитен симпозиум –злато (40 мин) – 12000 лв
  • Сателитен симпозиум –платина (60 мин) – 16000 лв
  • Рекламна брошура в конгресните чанти – 500 лв
  • Реклама на баджове на делегатите – 1000 лв
  • Реклама на конгресната чанта – 2000 лв

  Разпределението на времето за провеждане на симпозиумите ще бъде съобразно реда на постъпване на заявките от страна на компаниите, след отчитане на избора на платинения.
  За контакти:
  Полина Илиева – e-mail: polina@brandea-bulgaria.com, телефон: +359 899 19 64 05
  Надяваме се на вашето сътрудничество.

  Доц. д-р Ж. Казанджиева, д.м.
  Председател на орг. комитет