Научна програма

 • XIII СИМПОЗИУМ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ

  ВТОРО УЧИЛИЩЕ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ

  “МАГИЯТА НА ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯТА”

  24-26.06.2022, Пловдив, SPS хотел

  НАУЧНА ПРОГРАМА

  24.06.2022 г. (петък)

  17.00 – 18.00
  Откриване: Магията на дерматоалергологията
  Председателство: Н. Цанков, Г. Матеев, М. Трашлиева
  Лекция: Ж. Казанджиева: Светът на дерматоалергологията през 2022
  Лекция:Р. Дърленски: Тревите, билките и алергиите
  Лекция:Р. Янкова: Алергии и псевдоалергии

  18.00 – 18.10
  A-Derma Biology- биосертифицирана грижа за уязвима кожа, Pierre Fabre Лектор: М. Ганчева

  18.30 – 19.30
  Практически курсове: От теорията към практиката
  Курс №1: Епикутанно тестуване (пач тест)
  Модератори: Л. Цанкова, М. Герговска, Б. Котевска
  Курс №2 : Прик тест
  Модератори: Р. Дърленски, З. Димитров
  Курс №3 : Дерматологични формули: Mix and match
  Модератори: Ж. Казанджиева, М. Ганчева, Е. Ставрева
  Курс №4 : Атопичен дерматит: скали за оценка
  Модератори: З. Демерджиева, И. Йорданова
  Курс №5 : Дерматоскопия на възпалителни дерматози – псориазис, екзема
  Модератор: К. Мануелян

  20.00
  Вечеря
  25.06.2022 г. (събота)

  09.00 – 10.00
  Съвместна сесия на БДД и Българско Алергологично дружество
  Председателство: М. Стаевска, Р. Янкова
  Тема: Уртикария, Ангиоедем, Анафилаксия
  Лекция: М. Стаевска
  Лекция: А. Валериева
  Лекция: Р. Янкова
  Лекция: Т. Ганчева

  10.00 – 10.40
  Фирмен симпозиум Ewopharma: „Говори с експерта“
  10.40 – 10.50
  Кафе-пауза
  10.50 – 11.00
  Лекция Abbvie: „Какво е Jack inhibitor?“
  11.00 – 11.10
  Лекция К. Мануелян: Дерматоскопия на възпалителни дерматози – особености при еритемосквамозни и еритемопапулосквамозни лезии
  11.10 – 11.30
  Председателство: Ж. Казанджиева, Р. Дърленски
  Лекция чуждестранни гости: Маргарида Гонсало (Португалия)
  11.30– 12.10
  Сесия Атопичен дерматит
  Председателство: Д. Грозева, М. Ганчева
  Лекция М. Трашлиева: АД – история и холистичен подход
  Лекция Н. Цанков: Нови методи за лечение на АД
  12.10 – 12.50
  Фирмен симпозиум Naos: „Замърсяване. Кожа. Екология.“

  12.50 – 14.00
  Обяд

  14.00 – 15.00
  Съвместна сесия на БДД и Българска Асоциация по ДерматоОнкология
  Председателство: И. Гаврилова, Г. Шаламанова, Р. Дърленски
  Тема: Новите онкологични медикаменти и техните странични алергични и неалергични реакции
  Лекция В. Матеева: Клинико-хистологичен спектър на нежеланите кожни реакции при имунотерапия
  15.00 – 15.50
  Фирмен симпозиум Pierre Fabre:
  Еncorafenib & Binimetinib – нова таргетна терапия за пациенти с метастатичен меланом с BRAF мутация. Лектор: Г. Шаламанова, И. Гаврилова
  Avenе Skin and cancer – Концепция за овладяване на кожна токсичност в хода на онкологично лечение. Лектор: Ж. Казанджиева

  15.50 – 16.10
  Кафе-пауза
  16.10 – 16.30
  Фирмен симпозиум Eucerin: „Лаборатория рН5 „
  16.30 – 17.20
  Сесия Контактен дерматит
  Председателство: С. Василева, Е. Петрова
  Лекция С. Василева: Топографска дерматоалергология
  Лекция Г. Матеев: Скрити дерматози
  Лекция Е. Петрова: Контактни дерматити в гениталната област
  Представяне на случаи на АКД:
  М. Янева: Иритативен контактен дерматит от биберон
  И. Махмуд: Контактен дерматит от акрилати

  17.20 – 17.40
  Фирмен симпозиум Фарматрейд: Лечебната сила на билките
  17.40 – 18.00
  Фирмена лекция Novartis: Скали за оценка при уртикария
  18.00 – 18.20
  Фирмена лекция Difa Couper: Дилемата при хидратантите

  18.30 – 19.30
  Практически курсове
  - курс №1 : Епикутанно тестуване (пач тест)
  Модератори: Л. Цанкова, М. Герговска, Б. Котевска
  - курс №2 : Прик тест
  Модератори: Р. Дърленски, З. Димитров
  курс №3 : Козметична безопасност при пациенти провеждащи онкологична терапия
  Модератори: Ж. Казанджиева, Г. Шаламанова, И. Гаврилова, Е. Ставрева,
  - курс №4 : Атопичен дерматит: скали за оценка
  Модератори: З. Демерджиева, И. Йорданова
  - курс №5 : Дерматоскопия на възпалителни дерматози – псориазис, екзема
  Модератор: К. Мануелян

  20.00
  Вечеря
  26.06.2022 г. (неделя)

  09.30 – 10.20
  Сесия: Ден на слънчевата алергология – фотоалергии
  Председателство: В. Матеева, Д. Бръмбарова
  Лекция В. Матеева: Евромеланома 2022
  Лекция Д. Бръмбарова: Фотоалергии
  10.20 – 12.00
  Сесия: Атопичният дерматит в Антарктика
  Председателство: Н. Цанков, Х. Пимпирев
  Медицината в Антарктика
  Кожната бариера и кожните промени в Антарктика
  Сънят в Антарктика

  12.00 Училище за родители и пациенти – Атопичен дерматит
  13.00 Обяд
  14.00 Закриване на конференцията