Научна програма

 • XIII СИМПОЗИУМ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ

  ВТОРО УЧИЛИЩЕ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ

  “МАГИЯТА НА ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯТА”

  24-26.06.2022, Пловдив, SPS хотел

  НАУЧНА ПРОГРАМА

  Не забравяйте да се регистрирате рано, за да може да си изберете курса който Ви интересува.

  24.06.2022 г. (петък)

   

  17.00 – 18.00

  Откриване: Магията на дерматоалергологията

  Председателство: Н. Цанков, Г. Матеев, М. Трашлиева

  Лекция: Светът на дерматоалергологията през 2022. Ж. Казанджиева

  Лекция: Тревите, билките и алергиите. Р. Дърленски

  Лекция: Алергии и псевдоалергии. Р. Янкова

   

  18.00 – 18.10

  Фирмен симпозиум „Pierre Fabre“:  A-Derma Biology - биосертифицирана грижа за уязвима      кожа.

   

  18.10 – 18.30 Кафе пауза

   

  18.30 – 19.30

  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ: ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА

  Курс №1: Епикутанно тестуване (пач тест)

  Модератори: Л. Цанкова, М. Герговска, Б. Котевска

  Курс №2 : Прик тест

  Модератори: Р. Дърленски, З. Димитров

  Курс №3 : Дерматологични формули: Mix and match

  Модератори: Ж. Казанджиева, М. Ганчева, Е. Ставрева

  Курс №4 : Атопичен дерматит: скали за оценка 

  Модератори: З. Демерджиева, И. Йорданова

  Курс №5 : Дерматоскопия на възпалителни дерматози – псориазис, екзема

  Модератор: К. Мануелян

  Курс №6 : Тестуване при лекарствени алергии

  Модератор: Р. Янкова

   

  20.00

  Вечеря

   

   25.06.2022 г. (събота)

   

  09.00 – 10.00

  Съвместна сесия на БДД и Българско Алергологично дружество

  Тема: Уртикария, Ангиоедем, Анафилаксия

  Председателство: М. Стаевска, Р. Янкова

  Лекция: Нови терапевтични подходи при уртикария. М. Стаевска

  Лекция: Ангиоедем. А. Валериева

  Лекция: Анафилаксия – дерматологична и системна симптоматика.Р. Янкова

  Лекция: Диференциални диагнози при уртикария. Т. Ганчева

   

  10.00 – 10.40

  Фирмен симпозиум „Ewopharma“: „Говори с експерта“

  10.40 – 10.50

  Кафе-пауза

  10.50 – 11.00

  Фирмена лекция „Abbvie“: „Какво е Jack inhibitor и Upadacitinib?“

  11.00 – 11.10

  Фирмена лекция „Janssen”: Дерматоскопия на еритемосквамозни и еритемопапулосквамозни лезии. Клинична диагноза ли е псориазис?

  11.10 – 11.30

  Лекция чуждестранни гости:

  Председателство: Ж. Казанджиева, Р. Дърленски

  New allergens relevant for the clinical practice. Маргарида Гонсало (Португалия)

   

  11.30– 12.10

  Сесия Атопичен дерматит

  Председателство: М. Ганчева, Д. Грозева

  Лекция: АД – история и холистичен подход. М. Трашлиева

  Лекция: Кожната бариера при АД. Р. Дърленски

       Лекция: Нови методи за системно лечение на АД. Н. Цанков

  Лекция: Нови методи за локално лечение на АД. Ж.Казанджиева

  12.10 – 12.30

      Фирмена лекцияNovartis“: Скали за оценка при уртикария.

  12.30 – 14.00

  Обяд

   

  14.00 – 15.00

  Съвместна сесия на БДД и Българска Асоциация по ДерматоОнкология

  Тема: Новите онкологични медикаменти и техните странични алергични и неалергични реакции

  Председателство: И. Гаврилова, Г. Шаламанова, Р. Дърленски

  Лекция: Клинико-хистологичен спектър на нежеланите кожни реакции при имунотерапия. В. Матеева

  Лекция: Клиничен опит с кожна токсичност при системно лечение на кожни тумори. И. Гаврилова, Г. Шаламанова

   

  15.00 – 15.50

       Фирмен симпозиум „Pierre Fabre“:

  Еncorafenib & Binimetinib – нова таргетна терапия за пациенти с метастатичен меланом   с BRAF мутация.

  Avenе Skin and cancer – Концепция за овладяване на кожна токсичност в хода на онкологично лечение.

   

  15.50 – 16.10

  Кафе-пауза

  16.10 – 16.30

  Фирмен симпозиум Eucerin“Лаборатория рН5

  16.30 – 17.20

  Сесия Контактен дерматит

  Председателство: С. Василева, Е. Петрова

  Лекция: Топографска дерматоалергология – алергология в гениталната област. С. Василева

  Лекция: Еректилни дисфункции и контактна алергия. Г. Матеев

  Алергичен контактен дерматит – представяне на случаи:

  М. Янева: Иритативен контактен дерматит от биберон

  И. Махмуд: Контактен дерматит от акрилати

  Х. Стоилова: Cutaneous pili migrans

   

  17.20 – 18.00

  Фирмен симпозиум „Naos“: „Чиста грижа за кожната микровселена“

  18.00 – 18.20

  Фирмен симпозиум „Фарматрейд“: Лечебната сила на билките

  18.20 – 18.40

  Фирмена лекцияDifa Couper“: Дилемата при хидратантите

  18.40 – 19.30

  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ: ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА

  Курс №1: Епикутанно тестуване (пач тест)

  Модератори: Л. Цанкова, М. Герговска, Б. Котевска

  Курс №2 : Прик тест

  Модератори: Р. Дърленски, З. Димитров

  Курс №3 : Козметична безопасност при пациенти провеждащи онкологична  терапия

  Модератори: Ж. Казанджиева, Г. Шаламанова, И. Гаврилова, Е. Ставрева,

  Курс №4 : Атопичен дерматит: скали за оценка 

  Модератори: З. Демерджиева, И. Йорданова

  Курс №5 : Дерматоскопия на възпалителни дерматози – псориазис, екзема

  Модератор: К. Мануелян

   

  20.30

  Вечеря

   

   26.06.2022 г. (неделя)

   09.00 – 10.00

      Сесия: Ден на слънчевата алергология – фотоалергии   

  Председателство: В. Матеева, Д. Бръмбарова

  Лекция: Евромеланома 2022. В. Матеева

  Лекция: Фотоалергии – Фотоепикутанно тестуване. Д. Бръмбарова

  Лекция: Contact dermatitis, contact leukoderma, and contact vitiligo: a possible connection. К. Дамевска

   

  10.00 – 10.40

  Фирмен симпозиум „Берлин-Хеми/А.Менарини“ : Лечение на уртикария в детска възраст. Мястото на Fortecal for children ODT.

   

  10.40 – 10.50

  Кафе пауза

   

  10.50 – 12.00

  Сесия: Атопичният дерматит в Антарктика

  Председателство: Н. Цанков, Х. Пимпирев    

  Лекция: Медицината в Антарктика. Н. Цанков

  Лекция: Кожната бариера и кожните промени в Антарктика. Р. Дърленски

  Лекция: Сънят в Антарктика, сънят при атопия. Н. Нейков

   

  12.00 Училище за родители и пациенти – Атопичен дерматит

  13.00 Обяд       

  14.00 Закриване на конференцията