XXX Софийски дерматологични дни

  • Уважаеми колеги и партньори,

    Българското Дерматологично Дружество (БДД) Ви кани да участвате в традиционните XXX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“.  Събитието ще се състои от 3 до 6 ноември, 2022 в София, хотел Маринела. В научната програма на форума ще бъдат включени рядко наблюдавани клинични случаи, диагностицирани от дерматовенеролозите в България, както и най-съвременните новости от фармацевтичната и козметична индустрия.

    По време на юбилейната конференцията очакваме над 400 делегати с интереси в областта на дермато-венерологията, 15 пленарни лекции, акцент върху рядко-наблюдаваните  клинични случаи и новости от индустрията.

    Покана за партньорство