Научна програма

 • НАУЧНА ПРОГРАМА

   

  Четвъртък, 03.11.2022

  19.00 – 20.30 Симпозиум (“Uriage”)
  Петък, 04.11.2022

  09.00 – 09.30 Официално откриване на конференцията

  09.30 – 10.30 Сесия клинични случаи “Автоимунни дерматози”

  10.30 – 10.45 кафе пауза

  10.45 – 11.30 Сесия поканени лектори

  11.30 – 12.00 Сателитен симпозиум (сребърен)

  12.00 – 12.15 Фирмена презентация

  12.15 – 12.30 Фирмена презентация

  12.30 – 13.00 Сателитен симпозиум (сребърен)

  13.00 – 14.30 обедна почивка

  14.30 – 15.30 Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми”

  15.30 – 16.15 Фирмен симпозиум (Златен)

  16.15 – 16.30 кафе пауза

  16.30 – 17.40 Сателитен симпозиум (Платинен)

  17.40 – 17.45 пауза

  17.45 – 18.30 Сесия клинични случаи “Тумори”

  18.30 – 19.00 Сателитен симпозиум (Сребърен)

   

  Събота, 05.11.2022

  09.00 – 09.45 Сесия клинични случаи “Алергодерматози”

  09.45 – 10.00 кафе пауза

  10.00 – 11.10 Поканени лектори

  11.10 – 11.20 пауза

  11.20 – 12.00 Фирмена презентация

  12.00 – 12.30 Фирмен симпозиум (Платинен)

  12.30 – 14.30 обедна почивка

  14.30 – 15.15 Сесия клинични случаи “Лекарствени дерматози”

  15.15 – 16.00 Фирмен симпозиум (Златен)

  16.00 – 16.15 кафе пауза

  16.15 – 16.45 Фирмен симпозиум (Сребърен)

  16.45 – 16.50 пауза

  16.50 – 17.35 Фирмен симпозиум (Златен)

   

  Неделя, 06.11.2022

  09.00 – 09.45 Сесия клинични случаи “Varia I”

  09.45 – 10.00 кафе пауза

  10.00 – 10.30 Сателитен симпозиум (Сребърен)

  10.30 – 11.30 Сесия клинични случаи “Varia II”

  11.30 – 11.45 Официално закриване на конференцията