Окончателна програма

 • НАУЧНА ПРОГРАМА

   

  Четвъртък, 03.11.2022

  Гранд хотел Милениум

   

  17.00 – 17.40 Сесия клинични случаи „Инфекциозни дерматози“

  Модератори:  С. Марина, Г. Матеев, Р. Дърленски

  1. Кожна ларва мигранс. Д. Николаева, Р. Дърленски, Н. Цанков

  2. Ecthyma contagiosum. Д. Ночева, М. Родопска, Х. Добрев

  3. Eczema herpeticum. Г. Петрова, П. Василев, К. Господинова, И. Йорданова, Д. Господинов

  4. Атипична микобактериоза. А. Попов, К. Недушева, М. Караиванов, Д. Господинов

  5. Onychomadesis след инфекция с COVID-19. З. Иванова, Т. Алексиев, Х. Добрев

  6. What ʼs your diagnosis? Н. Димчова, Х. Мангъров, С. Марина.

  7. Сифилис при новородено. Д. Черкезов, Е. Горанова

  17.40 – 18.45 Сесия поканени лектори I

  Модератори: Ж. Казанджиева, М. Ганчева, Я. Попов

  1. Маймунска вариола с днешна дата – клинични особености и диференциална диагноза. Й. Слабакова, Р. Чипева

  2. Маймунска вариола – инструкции за дерматолозите. М. Баев

  3. Четиридесет години Изотретиноин. K. Damevska

   

  18.45 – 19.00 пауза

  19.00 – 20.30 Симпозиум “Uriage”

   

   

  Петък, 04.11.2022

  Хотел Маринела – Конгресен център

   

  09.00 – 09.30 Официално откриване на конференцията

  09.30 – 10.15 Сесия клинични случаи “Автоимунни дерматози”

  Модератори: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев

  1. Лекарствено-индуциран pemphigus foliaceus при пациентка с pansclerotic morphea. Р. Янков, Д. Серафимова, М. Шахид, С. Василева, Л. Митева, К. Дреновска

  2. Линеарна IgA булозна дерматоза у дете. Т. Кожухаров, М. Шахид, Д. Серафимова, С. Василева, Л. Митева, К. Дреновска

  3. Клинична ремисия на кортикорезистентен Pemphigus vulgaris след единичен курс с Rituximab. М. Стефанов, К. Дреновска, М. Шахид, Д. Серафимова, Л. Митева, С. Василева

  4. Линеарна IgA дерматоза при жена с метастази от карцином на гърда. Ц. Абаджиева, М. Чукарова, Ж. Желязкова, Г. Делева

  5. Пемфигус вулгарис и скротален лимфедем. Р. Делийска, К. Мануелян, Р. Лавчева, Ж. Троева, Т. Ганчева, Ю. Ананиев, Е. Христакиева

  6. Morbus Still adultorum по време на бременност и в пост-партален период. Р. Лавчева, T. Ганчева, Ж. Троева, Г. Потеров, К. Мануелян, К. Иванова, Е. Христакиева

  7. Фотоиндуциран SJS/TEN след прием на Lamotrigine. М. Клаклова, В. Матеева, Е. Петрова, Ж. Казанджиева, Л. Митева, Л. Дурмишев

  8. Neonatal lupus erythematosus in a child born to an asymptomatic mother.  Т. Popovski, N. Zdravevska, К. Damevska

  10.15 – 10.30 кафе пауза

   

  10.30 – 11.30 Сесия поканени лектори II

  Модератори:  М. Кадурина, И. Богданов, К. Дреновска

  1. Colm O’Mahony – „HPV – a failure of immune response. How do we best fix that?“

  2. Живко Камарашев –  „Хистология на кожните инфекции“

  3. Aleksandra Lesiak – „Psoriasis in children – from guidelines to reality“

  4. Milos Nikolic – „Treatment of severe forms of alopecia areata in children and adolescents“

  11.30 – 12.00 Фирмен симпозиум “Аbbvie”

  12.00 – 12.20 Фирмена презентация “Snowborn skin”

  12.20 – 12.40 Фирмен симпозиум “Novartis”

  12.40 – 13.00 Фирмена презентация “Elana Pharm”

  13.00 – 14.30 Oбедна почивка

  14.30 – 15.20 Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми”

  Модератори: Л. Митева, З. Демерджиева, И. Йорданова

  1. Ichthyosis hystrix. Й. Ненкова, П. Василев, В. Гинчева, М. Караиванов, И. Йорданова, Д. Господинов

  3. Erythema dyschromicum perstans при пациентка с фамилна средиземноморска треска. С. Дамевска, З. Демерджиева.

  4. Phakomatosis pigmentovascularis. И. Махмуд, Ж. Казанджиева, М. Хитова, Н. Цанков

  5. Инфантилен хемангиом – ранно лечение с Хемангиол.  Д. Котиркова, З. Демерджиева, С. Найденова, М. Хитова, Ж. Казанджиева

  6. Xanthomatosis eruptiva. Ц. Абаджиева, Н. Вутова, М. Родопска, Г. Павлова, Х. Добрев

  7. Granuloma facialae. А. Кафелова, Д. Капнилов, Т. Томов, К. Янев, В. Матеева, Л. Митева, Г. Матеев

  8. Cheilitis granulomatosa – case report. G. Gozev

  15.20 – 15.40 Фирмена презентация “Pfizer”

   

  15.40 – 16.00 кафе пауза

   

  16.00 – 16.45 Фирмен симпозиум “Pierre Fabre”

   

  16.45 – 17.00 пауза

   

  17.0017.45 Сесия клинични случаи “Алергодерматози и лекарствени реакции”

  Модератори: Р. Янкова, Р. Дърленски, Ж. Казанджиева

  1. Никелова алергия при спорт, набиращ широка популярност. Д. Николаева, Б. Котевска, Ж. Казанджиева

  2. Алергия към акрилати, несвързана с маникюр. М. Янева, Ж. Казанджиева

  3. Татуировки и алергия към никел. А. Чепилев, И. Богданов, Р. Дърленски, Ж. Казанджиева
  4. Екзема на ръцете – алергична свръхчувствителност преди и след COVID 19. А. Ангелова, Д. Господинов, Ж. Казанджиева

  5. Холинергична уртикария и придобита генерализирана хипохидроза. Х. Газазян, М. Хитова, Н. Цанков, Ж. Казанджиева

  6. Характерни кожни промени при лечение с EGF-рецепторен антагост Panitumumab. Й. Радева, Ж. Казанджиева , В. Матеева, Е. Петрова, Л. Митева, Л. Дурмишев

  7. Забавена кожна свръхчувствителност от Liraglutide за лечение на затлъстяване. М. Янева, Т. Ханджийска-Дърленска, Р. Дърленски

  17.45 – 18.30 Фирмен симпозиум “Bioderma”

  18.30 – 18.50 Фирмен симпозиум “Spectro group”

   

   

  Събота, 05.11.2022

   

  09.00 – 09.45 Сесия клинични случаи “Тумори”

  Модератори: М. Кадурина, В. Матеева, Ц. Абаджиева

  1. Клиничен опит в системното лечение на авансирал базоцелуларен карцином. И. Гаврилова, А. Герасимов
  2. Асинхронен билатерален карцином на млечната жлеза при мъж. Т. Алексиев, З. Иванова, Х. Добрев

  3. Prurigo nodularis Hyde при пациент с В-клетъчен лимфом. А. Ангелова. П. Василев, К. Господинова, В. Гинчева, Д. Тодориева, И. Йорданова, Д. Господинов
  4. Авансирал спиноцелуларен карцином при пациентка с polycythaemia vera. П. Василев, М. Караиванов, Н. Стефанова, И. Йорданова, П. Троянова, Д. Господинов
  5. Грануломатозен микозис фунгоидес. В. Колева, Т. Томов, Д. Капнилов, К. Янев, Т. Ганчева, Р. Лавчела, Г. Потеров, Е. Христакиева, В. Матеева, Л. Митева, Г. Матеев

  6. Екзофитен ингвинален липом имитиращ акцесорен орган. Т. Стоев, К. Янев, Т. Томов, Д. Капнилов, Л. Митева, Г. Матеев

   

  09.45 – 10.00 кафе пауза

   

  10.00 – 10.45 Сесия поканени лектори III

  Модератори: Д. Господинов, К. Мануелян, Д. Етугов

  1. Joanna Narbut – „Blistering autoimmune diseases in children – real life scenarios“

  2. Dusan Skilijevic – „Cutaneous lymphomas – our experiences“

  3. Maryna Amfilova – „Psoriasis and war“

   

  10.45 – 11.30 Фирмен симпозиум “Аbbvie”

   

  11.30 – 12.45 Фирмен симпозиум “UCB”

   

  12.45 – 14.15 обедна почивка

   

  14.15 – 15.00 Фирмен симпозиум “L’Oreal”

  15.00 – 15.45 Фирмен симпозиум “Beiersdorf”

   

  15.45 – 16.30 Фирмен симпозиум “Organon”

   

  16.30 – 16.40 пауза

   

  16.40 – 17.00 Фирмен симпозиум „Difa Cooper

   

  17.00 – 18.15 Фирмен симпозиум “Janssen”

   

  18.15 – 19.00 Сесия клинични случаи “Сексуално-предавани болести”

  Модератори: Е. Петрова, Л. Зисова, И. Бакърджиев

  1. Donovanosis. Х. Мангъров, В. Брощилова, И. Юнгарева, С. Марина

  2. Невросифилис. А. Чепилев, Н. Цанков.

  3. Мъж с огърлицата на Венера. И. Стефанов, И. Богданов

  4. Lues primaria et lues secundaria в рамките на едно семейство. Г. Григорова, Д. Котиркова, И. Богданов, З. Демерджиева
  5. Нокътно-лигавични промени при пациент с вторичен сифилис и СПИН. В. Мутафчиева, Е. Петрова , С. Тъмнев, В. Матеева, Ж. Казанджиева , Л. Митева, Л. Дурмишев

  6. Histiocytoid Sweet Syndrome in a patient with HIV infectionD. Bachevski, К.Damevska

   

   

  Неделя, 06.11.2022

   

  09.00 – 09.40 Сесия клинични случаи “Инфламаторни дерматози (IMIDs)” -1

  Модератори: Е. Христакиева, Х. Добрев, С. Павлов

  1. Acne keloidalis nuchae при пациент с тиреоидит на Хашимото и метаболитен синдром. Б. Анатолиева, В. Киров, С. Ганева, М. Тодорова, И. Викторов
  3. Psoriasis vulgaris в асоциация с муковисцидоза. М. Шахид, П. Костова, К. Дреновска, Г. Петрова, Д. Серафимова, С. Василева, Л. Митева
  4. Атопичен дерматит – AGEP провокиран от биологично лечение при пациент с атопичен дерматит. Е. Вълева, Т. Томов, Д. Капнилов, К. Янев, В. Матеева, Л. Митева, Г. Матеев
  5. A challenging case of pustular psoriasis – what lies underneath? M. Dimova, N. Pollozhani

  09.40 – 10.00 Фирмен симпозиум “Vista AWT”

   

  10.00 – 10.20 Фирмен симпозиум “Boehringer Ingelheim RCV GmbH”

   

   

  10.20 – 11.10  Сесия клинични случаи “Инфламаторни дерматози (IMIDs)” -2

  Модератори: С Василева, В. Брощилова, Ф. Георгиева

  1. Lichen planus pigmentosus inversus. Г. Потеров, Т. Ганчева, Ж. Троева, М. Драголов, Р. Лавчева, М. Гълъбова, Е. Христакиева

  2. Lichen Planus след SARS-CoV-2 инфекция при дълъг COVID-19″. Р. Янкова, Кс.  Бааджи

  3. Дерматоскопия при саркоидоза. М. Драголов, К. Мануелян, В. Брощилова, Е. Христакиева

  4. PASH syndrome. М. Попова, З. Демерджиева, Р. Дърленски, Н. Цанков
  5. Шест годишна ремисия след терапия на Psoriasis guttata с Rifampicin. М. Къчева, С. Шокър, И. Богданов, Н. Цанков
  6. Приложение на богата на тромбоцити плазма при пациентка с alopecia areata. Л. Тодорова, В. Mартинова, Ц. Абаджиева
  7. AGEP или генерализиран пустулозен псориазис – диагностични критерии. Н. Цветкова, В. Матеева, Е. Петрова, Ж. Казанджиева, Л. Митева, Л. Дурмишев
  8. Генерализиран пустулозен псориазис след полихимиотерапия. Н. Адем, В. Коларова, И. Богданов, М. Кадурина, З. Демерджиева, Н. Цанков.

  11.30 Официално закриване на конференцията