XIV КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ „ИН И ЯН В ДЕРМАТОЛОГИЯТА“

 • Българско Дерматологично дружество
  Секция по Дерматоалергология

  XIV КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ
  „ИН И ЯН В ДЕРМАТОЛОГИЯТА“

  Научна програма

  09.06.2023 г. (петък)

  17.00 – 18.00
  Откриване: Дерматоалергология – между два свята
  Председателство: Н. Цанков, Г. Матеев, М. Трашлиева
  Лекция: Ин и Ян в дерматологията. Ж. Казанджиева
  Лекция: Лекасртвени реакции в дерматоалергология- добрият, лошият и злият-Р. Дърленски
  Лекция: Псевдоалергии и алергии Р. Янкова

  18.00 – 18.10
  Фирмен симпозиум

  18.10 – 18.30 Кафе пауза

  18.30 – 19.30
  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ: ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА
  Тестуване при лекарствени алергии
  Модератор: Р. Янкова

  20.00
  Network symposium „Дерматоалергология в миналото – уроци“
  10.06.2023 г. (събота)

  09.30 – 10.30
  Тема: Отчет на ХІV Национална кампания – I част
  Председателство: Д. Господинов

  10.30 – 10.40
  Фирмена лекция „„Difa Couper“:
  10.40 – 10.50
  Кафе-пауза
  10.50 – 11.00
  Тема: Отчет на ХІV Национална кампания – IІ част
  Председателство: С. Василева

  11.00 – 11.20
  Дерматоскопия на екзема и псориазис – Ин и Ян в дерматологията
  11.20 – 12.20
  Консенсус Контактен дерматит
  Председателство: Ж. Казанджиева, Р. Дърленски

  12.20– 13.00
  Лекция чуждестранни гости

  13.30 – 15.00
  Обяд

  15.00 – 16.50
  Стандарт за медицински грижи при пациенти с Атопичен дерматит

  16.50 – 17.10
  Кафе-пауза

  17.10 – 18.00
  Фирмени симпозиуми
  18.00 – 18.30
  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ: ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА
  Ин и Ян в дерматоскопията
  Модератор: К. Мануелян

  18.30 – 19.00 Network symposium „Дерматоалергология в бъдещето – прогнози“