Проф. Мирослава Кадурина

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрофесор д-р Мирослава Иванова Кадурина, дм

    Завеждащ Катедра по дерматология, венерология и алергология,

    Военномедицинска академия, София

    Доцент д-р Мирослава Иванова Кадурина, дм е родена 2 август 1959 г. в Благоевград. Завършва медицина в София (1984 г.). Придобива специалност по кожни и венерически болести (1990 г.). Специализира в Университетска болница – Цюрих, Швейцария (1997 и 2001 г.) и в Клиника по дерматология – Хамбург, Германия (2003 г.)Работи като: цехов лекар към Работническа поликлиника – Пазарджик (1984-1989 г.) и ІV Градска болница – София (1980-1990 г.); дерматолог в Градски кожно-венерически диспансер – София (1990-1995 г.); лекар-ординатор (1995-1999 г.); началник отделение (2000-2002 г.); началник на Клиника по дерматология и венерология към ВМА (от 2003 г.); началник на катедра “Дерматология, венерология и алергология” (от 2005 г.). Придобива научна степен “Доктор” (2004 г.) и научно звание “Доцент” (2005 г.). Има над 30 публикации по проблемите на имунохистохимията в областта на дерматологията, туморите на кожата и лечението на акне в български и чужди научни издания и 5 монографии. Постоянен член на International Society of Dermatopathology и European Academy of Dermatovenerology.

    (Повече информация)