Проф. Снежина Василева

 • ПрофесорVassileva д-р Снежина Георгиева Василева, дм

  Професор към Университетската катедра по дерматология и венерология
  Медицински Факултет
  Медицински Университет – София
  Тел: 02/9230 379

  Образование, квалификация:

  1972 – Френска езикова гимназия “Фр. Ж. Кюри”, Варна/ златен медал;

  1978 – Лекар, Висш Медицински Институт, гр. Варна;

  1984 – Кандидат на медицинските науки/дм

  Дисертационен труд: “Имунологични проучвания при болни от псориазис вулгарис – преди и след морелечение”

  1985 – Специалност по Дерматология и Венерология.

  Професионален път:

  1978 – 1981: Ординатор в Кожно отделение, Окръжна болница, гр. Търговище;

  1981 – 1984: Редовен аспирант към Катедра по Дерматология, ВМИ Варна;

  1984 – 1985: Ординатор в Кожна клиника, Факултетска болница, Варна;

  1985 – 1988: Научен сътрудник в Научен Институт по Дерматология и Венерология, МА София;

  1988 – 2004: Главен асистент, Катедра по Дерматология и венерология, МФ София;

  2004 – Доцент, Катедра по Дерматология и венерология, МФ София, Университетска болница “Александровска”.

  Специализации:

  1989 – Париж, Институт “ Alfred Fournier ”, Курс по полово-предавани болести (MST);

  1991 – Лион, Болница Edouard Herriot , INSERM U.209 (Prof. J. Thivolet ), Стипендиант на INSERM: Имунопатология на кожата;

  1992 – 1993: Париж, Болница Saint-Louis, Attache etranger, Service Prof. Dubertret.

  Научна и преподавателска дейност:

  Лекци и пред студенти – медици и стоматолози и специализиращи лекари, КДВ, МУ София;
  Лекции пред Международен конгрес на студентите медици – 2000 и 2002;
  Лекции в чужбина – Йерусалим (1992), Вашингтон (1996), Мюнхен (2002), Флоренция (2004);
  Завеждащ имуфлуоресцентна лаборатория към КДВ, София, от 1997 г.;
  Научен консултант на докторантура върху пемфигус (Д-р К. Дреновска, 1999);
  Главен асистент по учебната работа в КДВ, МФ – София, 2000;
  Награда “Проф. К. Чилов” на МФ – София за научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на терапията, 2000 г.;
  Участие в 2 научно-изследователски проекти, МУ – София, 2001, 2006.

  Членство в научни дружества, редколегии:

  Българско Дерматологично Дружество (от 1979);
  International Academy of Cosmetic Dermatology (от 1994);
  Society for Cutaneous and Ultrastructural Research (1994-1999);
  European Task Force on Skin Disease in Pregnancy (2007);
  European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus (2007).

  Член на радакционните колегии на научните списания:

  Дерматология и Венерология – София;
  SkinMed: Dermatology for the Clinician – САЩ, International Journal of Dermatology – САЩ (1994 – 2001);
  Главен редактор на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) Bulletin.

  Член на организационния/научен комитет на следните научни форуми:

  V-ти и VII-ми Национални Конгреси на БДД;
  Национални Конференции на БДД (1994, 1999, 2002, 2004, 2006);
  Научна Конференция Софийски Дерматологични Дни (ежегодно);
  3-ти Пролетен Симпозиум на EADV, София, 2005;
  Участие в организационен комитет на EADV Summer school on STDs, София, 2007 и 2008

  Научни интереси:

  Автоимунни булозни дерматози;
  Съединително-тъканни заболявания;
  Ятрогенни дерматози;
  Псориазис и други инфламаторни дерматози;
  Инфекциозни дерматози.

  Научни трудове:

  Автор на 73 статии в научни списания и сборници: 36 в чужбина, 37 у нас;
  Главен редактор и автор на 2 монографии в чужбина (Blackwell Science, Chapman & Hall);
  Участие с глави в 2 монографии в САЩ (Marcel Decker; Partenon Publishing Group);
  Участие в 3 учебника по дерматология у нас;
  Участие в над 8 5 научни форума в чужбина и у нас.

  Чужди езици:

  Френски, английски, руски ( писмено и говоримо )