Доц. Жана Казанджиева

 • KazandjievaДоцент д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм

  Доцент към Университетската катедра по дерматология и венерология
  Медицински Факултет
  Медицински Университет – София

  Служебен адрес:

  Катедра по дерматология и венерология
  Медицински Университет

  бул. ‘Св. Г. Софийски’ № 1
  1431 София
  България

  Тел. / факс : +359 2 9230 511
  E-mail: janaderm@abv.bg

  Заемани длъжности:

  2008 – доцент към Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
  2002 – главен асистент към ІV клиника, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
  2002 – завеждащ Кабинет по лазертерапия към сектор „Дерматоалергология и медицинска козметика”
  1998 – старши асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
  1994 – асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
  1986 – ординатор в ГКВД – София-град
  1985 – асистент, Катедра по дерматология и венерология, МФ – Плевен

  Образование и квалификация:

  1979 – завършване на средно образование – Немска гимназия – Ловеч
  1985 – завършване на висше образование, Медицинска Академия, Медицински факултет – Плевен
  1992 – специалност по дерматология и венерология
  1992 – специализация по електронна микроскопия на кожата в “Allgemeine Krankenhaus”, Медицински университет, Клиника по дерматология, Виена
  1998 – специализация по лазертерапия в кожните болести в Клиниката по дерматология и венерология към Медицински Университет – Цюрих, ръководител проф. Гюнтер Бург
  2005 – защитена дисертация на тема “Екзогени пигментни нарушения – дерматологични аспекти и терапевтични възможности за отстраняване”

  Брой на статии, монографии и учебници: 100, повече>>

  Членство в професионални организации:

  1990 – член на борда на БДД
  1995 – касиер на БДД
  1996 – член на Съюза на учените в България
  2000 – член на борда на БДД
  2001 – член на European Academy of Dermatology and Venereology
  2001 – секретар на German-Bulgarian Dermatological Society

  Чужди езици:

  Английски, Немски, Руски (писмено и говоримо)