Регионални клонове

  • Регионални клонове на Българското дерматологично дружество

    Благоевград
    Контакт: Д-р Силвия Янкулова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Благоевград ЕООД
    тел. 073 885919

    Бургас
    Контакт: Д-р Невяна Йотова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Бургас ЕООД
    тел. 056 816350

    Варна
    Контакт: Доцент д-р Красимир Николов, дм, Началник на Клиника по дерматовенерология – Варна
    тел. 052 6926 432

    Велико Търново
    Контакт: Д-р Румяна Андреева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново ЕООД
    тел. 062 623598

    Плевен
    Контакт: Доцент д-р Димитър Господинов, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Плевен
    тел. 064 803058

    Пловдив
    Контакт: Доцент д-р Румяна Янкова, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Пловдив
    тел. 032 602571

    Стара Загора
    Контакт: Доцент д-р Евгения Христакиева, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Стара Загора
    тел. 042 600 721

    Хасково
    Контакт: Д-р Веска Василева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Хасково ЕООД
    тел. 038 668908