Напреднал базоцелуларен карцином на главата – реконструкция със свободно микросъдово ламбо

  • юни 2, 2013

Й. Йорданов¹, Х. М. Ласо², А. Шеф³ ¹Отделение по пластична хирургия и изгаряния – Военномедицинска академия, София ²Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Университетска болница „Грегорио Мараньон“ – Мадрид, Испания ³Катедра по дерматовенерология и алергология – Военномедицинска академия, София Базоцелуларният карцином е най-често срещаният тумор на кожата при бялата раса, който рядко метастазира, но може [...]

Прочети повече 

 

Cold Injuries – Chilblains and Frostbite

  • юни 2, 2013

A. Raducan, G. S. Tiplica 2nd Clinic of Dermatology, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania The skin plays an important role in thermoregulation and there is ample evidence that a cold environment can be a threat to the skin, because of the low human capacity for physiologic adaptation to cold and due to prominent seasonal changes, [...]

Прочети повече