Качество на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата

  • юни 2, 2013

В. Матеева, М. Кадурина Катедра по дерматовенерология и алергология – Военномедицинска академия, София Целта на настоящото проучване е да се определи качеството на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата (CTCL) и да се оцени влиянието на пола, възрастта, стадия на заболяването, времето от поява на симптомите и времето от диагноза върху него. Допълнително [...]

Прочети повече