Случай на класически вариант на Sarcoma Kaposi

  • юни 2, 2013

Г. Матеев¹, В. Матеева² ¹Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска” – София ²Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София Sarcoma Kaposi е ниско малигнена мултифокална васкуларна неоплазия, патогенетично свързана с human herpesvirus 8. Манифестира с разнообразна клинична и хистологична картина. Съществуват 4 типа Sarcoma Kaposi: класически или спорадичен, ендемичен, имуносупресивен и HIV-асоцииран. [...]

Прочети повече