Диференциална диагноза на еритродермиите при възрастни

    К. Семкова, Ж. Казанджиева, С. Марина
    Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – София

    Еритродермията е реактивно възпалително състояние на кожата, което може да се развие при почти всички инфламаторни, някои инфекциозни и някои малигнени заболявания. При възрастни най-чести са псориазис, атопичен дерматит, кожен Т-клетъчен лимфом и лекарствени реакции, и в по-редки случаи – саркоидоза, дерматомиозит, хипереозинофилни синдроми и др. При неустановен тригериращ фактор еритродермията се определя като идиопатична. Изясняването на подлежащото състояние определя диагностичния подход и терапевтичното поведение. Въпреки че това е предизвикателство, някои клинични и лабораторни характеристики могат да насочат клинициста към правилната диагноза.

     Пълен текст