Предизвикателства на следоперативната лицева симетрия при пластично затваряне на кожни дефекти

    В. Василев
    Отделение по пластична и реконструктивна хирургия – Военномедицинска академия, София

    Реконструкцията на кожните дефекти на главата и шията изисква пълна всеотдайност на пластичния хирург и най-щателно планиране при избор на оперативен метод. Техниките, които могат да са изключително полезни за даден регион на лицето, могат да не са приложими за съседните региони. Те трябва да са съобразени с т.нар. естетични анатомични единици на лицето, които са чело, периорбитален регион, нос, устни, бузи и брадичка, като се използват по възможност тъкани от същата анатомична област и ако се налага пресичането и, цикатриксите да се поставят в естествените гънки на лицето или да съвпадат с т.нар. линии на отпуснато кожно напрежение (RSTLs). Наличието и на най-малката деформация и асиметрия в областта на лицето е лесно забележима.

     Пълен текст