Роля на бариерната функция на кожата за кожната иритация и контактната свръхчувствителност

    Р. Дърленски, Н. Цанков
    Отделение по дерматология и венерология – Болница Токуда, София

    Ненарушената кожна бариера осигурява компетентна защита на организма срещу потенциални алергени и иританти от околната среда. Увреждането на бариерната функцияна кожата способства проникването на увреждащите агенти през кожата и по този начин улеснява кожната иритация и сенсибилизацията. В този обзор се разглежда нарушението на кожната бариера като предразполагащ фактор при възникване на контактните кожни реакции.

     Пълен текст