Случай на класически вариант на Sarcoma Kaposi

  Г. Матеев¹, В. Матеева²
  ¹Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска” – София
  ²Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

  Sarcoma Kaposi е ниско малигнена мултифокална васкуларна неоплазия, патогенетично свързана с human herpesvirus 8. Манифестира с разнообразна клинична и хистологична картина. Съществуват 4 типа Sarcoma Kaposi: класически или спорадичен, ендемичен, имуносупресивен и HIV-асоцииран.
  Представяме случай на 81-годишна жена с оплаквания от бавно разпространяващи се еритемо-ливидни екзофитни туморовидни лезии с хрущялна плътност, рязко ограничени от околната кожа с давност около 1,5 години. Патологичните изменения ангажират кожата на подбедриците и се разпространяват с обхващане на ръцете, китките и предмишниците. Клинично, хистологично и имунохистохимично е поставена диагнозата Sarcoma Kaposi. Серологичното изследване за HIV инфекция е негативно. Инициирана е локална терапия с течен азот на всеки 2 седмици. След 3 процедури се наблюдава значително намаление на размера на туморовидните лезии.

   Пълен текст