Graham Little-Piccardi-Lasseur синдром

    Б. Камуна, Д. Серафимова, В. Брощилова, К. Дреновска, О. Белло, Ж. Казанджиева, С. Марина
    Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – София

    Graham Little-Piccardi-Lasseur syndrome е рядка лихеноидна дерматоза, която се характеризира с триада от мултифокална цикатрициална алопеция на капилициума, нецикатрициална алопеция в аксилите и пубиса, както и фоликуларни лихенни лезии по тялото и капилициума. Заболяването остава със спорна идентичност, с не напълно изяснени етиология и патогенеза и с трудно повлияване от лечение.
    Представяме 66-годишна пациентка с прогресираща цикатрициална алопеция в капилициума, хиперпигментни лихенни макули и единични папули по кожата на тялото, разреждане на окосмяването в аксилите и пубиса без атрофия от 10 месеца. Диагнозата е поставена въз основа на клиничната картина, дермоскопското и хистологично изследване.

     Пълен текст