Писмо от Управителния съвет на Българско дерматологично дружество

 • ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
  УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“
  ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

  ДО ДЕКАНА НА
  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СОФИЯ
  ЧЛ. КОР. ПРОФ. ИВАН МИТОВ

  ДО РЕКТОРА НА
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
  ПРОФ. ВИКТОР ЗЛАТКОВ

  Писмо от Управителния съвет на Българско дерматологично дружество

  Уважаеми Доц. Ангелов,
  Уважаеми Проф. Митов,
  Уважаеми Проф. Златков,

  Със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ от 2019 г. в сградата на Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“, гр. София се нанася “временно” клиниката по Алергология.

  Разбираме големите трудности и проблеми, пред които е изправен главния лекар на Александровска болница,чийто сграден фонд е остарял и честите му значителни повреди налагат решения, които са в ущърб на отделните клиники и техния персонал.

  Бихме искали да Ви запознаем с част от историята на университетската кожна клиника. Тя е открита през 1936 г., като преди това нейния директор Проф.Богомил Берон (1866-1936) изпраща на свои разноски двама български архитекти със задачата да проучат архитектурата и устройството на елитните кожни клиники в Европа и направят проект съобразен с местните условия. Проф. Богомил Берон е най- големият дарител благодетел сред медицинските среди. Проф. Ст. Белинов отделя значително място в книгата си “История на Александровската болница 1884-1934 г.” (1936 г.) на описанието на Проф. Б. Берон: “Когато се касаеше до обществена работа,до неговата специалност,той не жалеше своите средства.” В списание “Българска клиника” от 1936 г. четем : “Медицинският Факултетен Съвет е приел едно голямо дарение направено от директора на Кожно-венерологическата клиника: “…при условие, че новопостроеното здание за кожно-венерологична клиника служи само за нуждите на кожно-венерологичната клиника”“. Професор Богомил Берон е един от колосите на българската медицина – Декан на Медицински факултет (1926-1927г.), председател на Природо-математическия клон на БАН (1932-1933г.), един от основателите на БЛС и негов председател (1908-1919 г.) и редактор на съюзното списание “Летописи”, Носител на ордена на “Почетния легион” (1936 г.).

  Завещанието на един от основателите на МФ и изтъкнат представител на академичната медицина в България би следвало да има и своята морална стойност, след като материалните му активи са вече изчерпани.

  Надяваме се,че Деканатът на МФ и Ректоратът на МУ ще реагират адекватно на волята на един изтъкнат свой предшественик.

  Това е вторият опит да се усвои част от територията на университетската кожна клиника “временно”. През 2008 г. бе наредено преместване на психиатричната клиника в сградата на университетската кожна клиника. Тогавашният директор – Проф. Николай Цанков уведоми Европейската Академия по Дерматология и Венерология и нейния директор Професор Алберто Джианети, който написа до авторитетните органи, че “българската университетска кожно-венерическа клиника в София е една от най-добрите, които той е посетил в Източна Европа и МУ-София би следвало да се гордее с нея”. Голяма помощ и съдействие за съхраняването на целостта и облика на кожно-венерическа клиника в София оказа и ген. Стоян Тонев.
  Уважаеми Доц. Ангелов,
  Уважаеми Проф. Митов,
  Уважаеми Проф. Златков,
  Надяваме се,че ще се съобразите със заветите и завещанието на един български възрожденски учен
  насочени към бъдещето на българска академична структура, която той е създал и подкрепил мисловно, организационно и материално.

  УС на БДД

 

 • Стипендии

   

  Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

  I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България.
  II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер.
  III. Стипендия за участие в курсове на EADV.

  Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com или заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, mkadurina@gmail.com.

  Повече информация

 • Списание

   

  journal.cover