Евромеланома 2020

 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА КОЖАТА –  ЕВРОМЕЛАНОМА 2020 – СПИСЪК НА ДЕРМАТОЛОЗИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

  Euromelanoma 2020 V1 Cor

  След 14 изключително успешни национални кампании за превенция и ранно откриване на рака на кожата, Българско дерматологично дружество в партньорство с Европейската асоциация по дерматоонкология и с подкрепата на EAU THERMALE AVENE, организира кампанията Евромеланома 2020.

  Целта на кампанията е да се повиши информираността на обществото по въпросите на злокачествените новообразувания на кожата, възможностите за предпазване от развитието им, както и ползата от ранното и навременно откриване на проблема.
  Пандемията от COVID-19 представлява предизвикателство за провеждането на тазгодишната кампания в цяла Европа. Всички се надяваме епидемията да бъде преодоляна в обозримо бъдеще. Ракът на кожата ще продължи да бъде сериозен проблем. В световен мащаб случаите на злокачествен меланом на кожата се увеличават ежегодно и ще достигнат близо половин милион годишно до 2040 г.
  Кампанията Евромеланома 2020 определя 3 основни цели за борба с рака на кожата:

  • повишаване на обществената осведоменост относно рисковите фактори за рак на кожата;
  • ограничаване на умишленото излагане на слънце;
  • превръщане на редовния самостоятелен преглед на кожата в обичаен навик.

  Резултатите от миналогодишната кампания със 1167 прегледани пациента от 210 дерматолога в България показват, че около 30% от пациентите са имали сериозно слънчево изгаряне в детска възраст, което е основен рисков фактор за развитие на рак на кожата. Установени са около 200 лезии, които изискват проследяване или лечение. Сред тях 53 случая на кожни карциноми и 15 случая със съмнение за злокачествен меланом. От началото на кампанията през 2005 г. до днес в страната са осъществени над 26 000 профилактични прегледа.
  Въпреки обнадеждаващата тенденция все повече пациенти да се преглеждат профилактично, включително извън рамките на кампанията, все още в ежедневието си дерматолозите се сблъскват с напреднали усложнени форми на рак на кожата, които застрашават живота на пациентите.

  PosterEM2020
  Евромеланома е най-голямата национална кампания за превенция на кожния рак, организирана от Българското дерматологично дружество. Партньор и рекламно лице на кампанията от 2011 година досега са ежегодните Български антарктически експедиции. Това партньорство е уникално за Европа и поставя акцент върху нуждата от предпазване на кожата в контекста на климатичните промени. Тази година за пръв път в историята на антарктическите изследвания, в рамките на 28 БАЕ започна проект за проучване на ултравиолетовото натоварване при участниците в експедицията, работещи на открито.
  През 2020 г. в кампанията ще бъде наблегнато на важността от самостоятелно и редовно преглеждане на кожата за новообразувания. Кампанията ще включва и безплатни прегледи от специалисти дерматолози, като информацията за участниците в кампанията ще бъде актуализирана своевременно на сайта на Българското дерматологично дружество www.bg-derm.org/ и www.euromelanoma.org/bulgaria .

  Тази година, предвид непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка, ръководството на Евромеланома препоръчва масирана информационна медийна кампания и по преценка на националните дружества – традиционните безплатни прегледи. Управителният съвен на БДД взе решение да даде максимална гласност чрез средствата за масова информация и социалните мрежи на тазгодишните послания на кампанията. БДД ще предостави всички необходими материали (постер, брошура, въпросник) на колегите, които имат желание и възможност да проведат реални прегледи, както всяка година досега, като им се предлага свобода сами да изберат дата/дати, в които да осъществят прегледите.

  По всякакви въпроси, касаещи провеждането на кампанията, можете да се обръщате към координатора за България д-р Валерия Матеева (vali_mateeva@hotmail.com) или към представителите на Avène.

  Благодарим за ежегодния Ви принос за кампанията Евромеланома!

  Българско дерматологично дружество

  Постер Евромеланома 2020

  Брошура Евромеланома 2020

 

 • Стипендии

   

  Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

  I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България.
  II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер.
  III. Стипендия за участие в курсове на EADV.

  Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com или заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, mkadurina@gmail.com.

  Повече информация

 • Списание

   

  journal.cover