Регионални клонове

 • Регионални клонове на Българското дерматологично дружество

  Благоевград
  Контакт: Д-р Силвия Янкулова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Благоевград ЕООД
  тел. 073 885919

  Бургас
  Контакт: Д-р Невяна Йотова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Бургас ЕООД
  тел. 056 816350

  Варна
  Контакт: Доцент д-р Красимир Николов, дм, Началник на Клиника по дерматовенерология – Варна
  тел. 052 6926 432

  Велико Търново
  Контакт: Д-р Румяна Андреева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново ЕООД
  тел. 062 623598

  Плевен
  Контакт: Доцент д-р Димитър Господинов, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Плевен
  тел. 064 803058

  Пловдив
  Контакт: Доцент д-р Румяна Янкова, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Пловдив
  тел. 032 602571

  Стара Загора
  Контакт: Доцент д-р Евгения Христакиева, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Стара Загора
  тел. 042 600 721

  Хасково
  Контакт: Д-р Веска Василева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Хасково ЕООД
  тел. 038 668908