Диференциална диагноза на еритродермиите при възрастни

  • юни 2, 2013

К. Семкова, Ж. Казанджиева, С. Марина Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – София Еритродермията е реактивно възпалително състояние на кожата, което може да се развие при почти всички инфламаторни, някои инфекциозни и някои малигнени заболявания. При възрастни най-чести са псориазис, атопичен дерматит, кожен Т-клетъчен лимфом и лекарствени реакции, и в по-редки случаи – [...]

Прочети повече 

 

Роля на бариерната функция на кожата за кожната иритация и контактната свръхчувствителност

  • юни 2, 2013

Р. Дърленски, Н. Цанков Отделение по дерматология и венерология – Болница Токуда, София Ненарушената кожна бариера осигурява компетентна защита на организма срещу потенциални алергени и иританти от околната среда. Увреждането на бариерната функцияна кожата способства проникването на увреждащите агенти през кожата и по този начин улеснява кожната иритация и сенсибилизацията. В този обзор се разглежда [...]

Прочети повече 

 

Дисхидрозиформена екзема

  • юни 2, 2013

М. Герговска¹, Р. Дърленски², Ж. Казанджиева¹ ¹Катедра по кожни и венерически болести, Мeдицински факултет, Медицински университет – София ²Отделение по кожни и венерически болести, Болница Токуда – София Дисхидрозиформената екзема e една от най-честите дерматози, форма на везикуларен палмоплантарен дерматит, с хронично рецидивиращ ход на протичане и неясна етиология. Дисхидрозиформената екзема се нарича още „помфоликс“ и [...]

Прочети повече 

 

Качество на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата

  • юни 2, 2013

В. Матеева, М. Кадурина Катедра по дерматовенерология и алергология – Военномедицинска академия, София Целта на настоящото проучване е да се определи качеството на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата (CTCL) и да се оцени влиянието на пола, възрастта, стадия на заболяването, времето от поява на симптомите и времето от диагноза върху него. Допълнително [...]

Прочети повече 

 

Предизвикателства на следоперативната лицева симетрия при пластично затваряне на кожни дефекти

  • юни 2, 2013

В. Василев Отделение по пластична и реконструктивна хирургия – Военномедицинска академия, София Реконструкцията на кожните дефекти на главата и шията изисква пълна всеотдайност на пластичния хирург и най-щателно планиране при избор на оперативен метод. Техниките, които могат да са изключително полезни за даден регион на лицето, могат да не са приложими за съседните региони. Те трябва да [...]

Прочети повече 

 

Противопоказания за естетични процедури при кожни заболявания

  • юни 2, 2013

Б. Камуна, Ж. Казанджиева Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет, УМБАЛ „Александровска“ – София Контраиндикациите за естетични процедури в дерматологията може да се разделят на три групи: 1. кожни заболявания, противопоказани за всички естетични процедури; 2. кожни заболявания, противопоказани само за някои естетични процедури; 3. кожни заболявания, при които трябва стриктно да се прецени [...]

Прочети повече 

 

Класификация на еризипела: литературни данни и собствени проучвания

  • юни 2, 2013

И. Юнгарева¹, В. Николов², С. Марина¹ ¹Катедра по дерматология и венерология – Медицински факултет, София ²Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология – Тернополски държавен медицински университет, Украйна Еризипелът е често срещан, остър, повърхностен дермо-хиподермит, причинен от ?-хемолитични стрептококи от група А, по-рядко от група B, G и C. Класификацията на еризипела [...]

Прочети повече 

 

Papulosis atrophicans maligna – клиничен случай с обзор в литературата

  • юни 2, 2013

М. Кадурина, В. Матеева, А. Шишкова, З. Цветанова, А. Йорданова Катедра по дерматовенерелогия и алергология – Военномедицинска академия, София Papulosis atrophicans maligna (PAM) е рядка, хронична тромбо-облитеративна васкулопатия, характеризираща се със засягане на малките кръвоносни съдове предимно на кожата, гастроинтестиналния тракт и централната нервна система. Клиничните форми на заболяването са две: с изолирано засягане на [...]

Прочети повече 

 

Graham Little-Piccardi-Lasseur синдром

  • юни 2, 2013

Б. Камуна, Д. Серафимова, В. Брощилова, К. Дреновска, О. Белло, Ж. Казанджиева, С. Марина Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – София Graham Little-Piccardi-Lasseur syndrome е рядка лихеноидна дерматоза, която се характеризира с триада от мултифокална цикатрициална алопеция на капилициума, нецикатрициална алопеция в аксилите и пубиса, както и фоликуларни лихенни лезии по тялото и капилициума. [...]

Прочети повече 

 

Случай на класически вариант на Sarcoma Kaposi

  • юни 2, 2013

Г. Матеев¹, В. Матеева² ¹Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска” – София ²Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София Sarcoma Kaposi е ниско малигнена мултифокална васкуларна неоплазия, патогенетично свързана с human herpesvirus 8. Манифестира с разнообразна клинична и хистологична картина. Съществуват 4 типа Sarcoma Kaposi: класически или спорадичен, ендемичен, имуносупресивен и HIV-асоцииран. [...]

Прочети повече