Ръководство за лечение на псориазис с биологични продукти на Българското дерматологично дружество 2013

  М. Кадурина1, С. Василева2, Д. Господинов3, Х. Добрев4, Ж. Казанджиева2, Г. Mатеев2, Е. Обрешкова1, К. Праматаров5, С. Тонев1, М. Трашлиева3, Е. Христакиева6, Т. Черкезов7, Р. Янкова8, Н. Цанков9
  1 Катедра по дерматовенерология и алергология – ВМА – София
  2 Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София
  3 Клиника по кожни и венерически болести, МФ, МУ – Плевен
  4 Kлиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
  5 УМБАЛ „Лозенец“, МФ, СУ – София
  6 Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  7 МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали
  8 Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – Пловдив
  9 Отделение по дерматология и венерология, МБАЛ „Токуда болница“ – София

   Пълен текст