Консенсус за лечение на псориазис

  И. Гроздев1, И. Богданов2, С. Василева1, Д. Господинов3, Д. Грозева3,Л. Грозева4, Л. Димитрова5, Х. Добрев6, Р. Дърленски2, М. Кадурина7Ж. Казанджиева1, К. Кирчева8, Г. Mатеев1, Н. Методиева9, Е. Обрешкова7К. Праматаров10, М. Санкева11, С. Тонев7, М. Трашлиева3, Е. Христакиева12Т. Черкезов13, Р. Янкова14, Н. Цанков2
  1Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София
  2Отделение по дерматология и венерология, МБАЛ „Токуда болница“ – София
  3Клиника по кожни и венерически болести, МФ, МУ – Плевен
  4ЦКВЗ – Русе
  5 Отделение по дерматология и венерология – МБАЛ „Търговище“ – Търговище
  6Kлиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
  7Катедра по дерматовенерелогия и алергология – ВМА – София
  8 Специализирана болница за рехабилитация Тузлата – Балчик
  9 МБАЛ „Пазарджик“ – Пазарджик
  10УМБАЛ „Лозенец“, МФ, СУ – София
  11Клиника „Акта медика“ – Севлиево
  12Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  13МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали
  14Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – Пловдив

  Българското дерматологично дружество (БДД) представя проект за консенсус за лечение на псориазис вулгарис, базиран на съвременни данни от литературата и наличните консенсуси на дерматологични дружества на други европейски страни. Консенсусът е приет на заседание на управителния съвет на БДД съвместно с водещите специалисти в страната на 23 февруари 2013 г.

  Основната цел на консенсуса е да предложи инструмент за рационално подбиране и прилагане на подходящо и ефикасно лечение на пациентите, страдащи от Псориазис.
  Консенсусът съдържа:
  A. Дефиниция на тежестта на протичане на псориазиса като основа за избор на лечение.
  B. Детайлни обяснения за наличните локални и системни средства за лечение на псориазис, както и описание на начина на тяхното при ложение и риск от странични ефекти.
  C. Утвърдени терапевтични схеми и личен опит на водещи специалисти по специалността в България и чужбина, подкрепени от съответни литературни данни, базирани на доказателства.

   Пълен текст